VUGD aicina tīrīt ielas, ceļus un namu pagalmus

05.01.2011

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) aicina pašvaldības un namu apsaimniekotājus parūpēties par savlaicīgu ielu, ceļu un namu pagalmu attīrīšanu no sniega, lai operatīvais transports varētu nokļūt līdz notikuma vietai.


Automašīnu īpašniekus VUGD aicina, novietojot mašīnu ielas malā vai pagalmā, vispirms pārliecināties, vai tai garām tiks operatīvais transports.

„Ugunsnelaimēs visu izšķir sekundes un tieši ātra operatīvā transporta ierašanās notikuma vietā var izglābt gan īpašumu, gan cilvēku dzīvības,” uzsver VUGD priekšnieks ģenerālis Ainars Pencis.

Kā informē VUGD reģionālo brigāžu komandieri, ārpus Rīgas visgrūtāk ir piekļūt viensētām, kuras atrodas atstatus viena no otras, mežu tuvumā un tālu no pašvaldību centriem.

Sekmīgu ugunsgrēku dzēšanu šobrīd apdraud ne tikai netīrītās ielas, ceļi un pagalmi, bet arī apgrūtinātā piekļuve dabīgajām ūdens ņemšanas vietām un hidrantiem. Saskaņā ar VUGD reģionālo brigāžu komandieru sniegto informāciju, pilsētās hidranti bieži ir apledojuši, tiem ir tīrot uzstumts virsū sniegs, tādējādi apgrūtinot un paildzinot laiku, kamēr VUGD darbinieki var pieslēgties ūdenim. Savukārt dabīgās ūdens ņemšanas vietas – upes, ezeri, dīķi – ir klāti ar sniega un ledus kārtu, kā arī ceļš līdz tām nav tīrīts.

Saskaņā ar „Ugunsdrošības noteikumu” 156.pantu „Ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietas ierīko tā, lai ugunsdzēsības tehnika varētu ņemt ūdeni jebkurā gada laikā”, savukārt 22.pants nosaka, ka objekta teritorijā „ceļus un piebrauktuves pie ēkām, būvēm un ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietām uztur tā, lai nodrošinātu ugunsdzēsības automobiļu piekļūšanu.”

Tāpēc VUGD priekšnieks ģenerālis A.Pencis aicina: „Katrā pašvaldībā ir pieejamas kartes, kur atzīmētas hidrantu un dabīgās ūdens ņemšanas vietas. Aicinu pašvaldības parūpēties par šo vietu attīrīšanu no sniega, lai VUGD darbinieki varētu operatīvi sniegt palīdzību nelaimē nokļuvušajiem cilvēkiem.”

Kritiska situācija šobrīd veidojas daudzdzīvokļu māju pagalmos, kur, neapdomīgi novietota privātā autotransporta dēļ un neiztīrīto pagalmu dēļ, operatīvajam transportam nav iespējams iebraukt un sasniegt notikuma vietu.

VUGD reģionālo brigāžu komandieriem ir uzdots ar pašvaldību vadītājiem pārrunāt situāciju ceļu tīrīšanas jomā. 

  
Sagatavoja:
Viktorija Šembele
VUGD Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste
e-pasts: viktorija.sembele@vugd.gov.lv
Tel. 67075854, 29468106


Atpakaļ