Sākusies uzņemšana Valsts robežsardzes koledžas Robežsargu skolā

11.01.2011

Sākot ar 2011.gada 3.janvāri līdz janvāra beigām jaunieši var pieteikties mācībām Valsts robežsardzes koledžas Robežsargu skolā profesionālās tālākizglītības programmā „Robežapsardze”.


Piesakoties mācībām, pretendentam jāiesniedz – pases kopija, iesniegums un dokuments par vidējo izglītību, autobiogrāfija, raksturojums, potēšanas pase u.c. dokumenti. Dokumentus mācībām var iesniegt jebkurā Valsts robežsardzes pārvaldē. Valsts robežsardzes koledžas Robežsargu skolā Rēzeknē  uzņem jauniešus, kuriem ir pilni 18 gadi un kuri nav vecāki par 30 gadiem. Iestājpārbaudījumos tiks vērtēta kandidātu zināšanas svešvalodās (angļu vai vācu) un fiziskā sagatavotība. Ar tiem topošajiem robežsargiem, kas būs sekmīgi nokārtojuši eksāmenus notiks pārrunas. Tajās ne tikai vērtēs kandidātu zināšanas par Latvijas vēsturi, bet arī izpratni par sabiedrībā un politikā aktuālajiem notikumiem. 

Mācību ilgums būs 1 gads un pēc mācību beigšanas jaunieši iegūs 3. profesionālo kvalifikāciju – Valsts robežsardzes inspektors.

Pēc sekmīgas Valsts robežsardzes koledžas Robežsargu skolas absolvēšanas jaunieši turpinās dienestu Valsts robežsardzē. Izglītību jaunie robežsargi varēs paaugstināt 1. līmeņa  profesionālās augstākās izglītības studiju programmā Valsts robežsardzes koledžā.

Mācībām Valsts robežsardzes koledžas Robežsargu skolā tālākizglītības programmā „Robežapsardze” ir iespēja pieteikties arī jau dienošajiem robežsargiem, kuriem savu dienesta pienākumu pildīšanai nav nepieciešamās izglītības un kuri nav vecāki par 47 gadiem.

Sīkāka informācija par mācību programmu un uzņemšanas noteikumiem pieejama Valsts robežsardzes mājas lapā www. rs.gov.lv un Valsts robežsardzes koledžas mājas lapā www.vrk.rs.gov.lv.

 

Informāciju sagatavoja: Kristīne Pētersone,
Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Preses un sabiedrisko attiecību dienesta galvenā inspektore, tālrunis 67075739, 28364592, kristine.petersone@rs.gov.lv


Atpakaļ