Notika tikšanās ar arodbiedrību pārstāvjiem

27.01.2011

Šodien,  27. janvārī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) vadība tikās ar  arodbiedrību pārstāvjiem, kurās ir iesaistītas dienesta amatpersonas un darbinieki.  Šoreiz sarunās piedalījās triju arodbiedrību pārstāvji - Latvijas apvienotās policistu arodbiedrības, Neatkarīgās policistu arodbiedrības, Latvijas iekšlietu darbinieku arodbiedrības un Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu un Transporta darbinieku arodbiedrības (LAKRS). Uzaicināti bija arī Latvijas policistu arodbiedrības un Latvijas Apvienoto biedru arodbiedrības pārstāvji, kuri uz uzaicinājuma vēstulēm neatbildēja un uz tikšanos neieradās.


Galvenais tikšanās mērķis bija  vienoties  par  koplīguma vai vienošanās par sadarbību dokumenta izstrādāšanu. Sarunu gaitā gan tika pārspriesti arī vairāki konkrēti gadījumi, kad  VUGD ir neizpratnē par arodbiedrību rīcību vai arī arodbiedrības iebilst VUGD. Sarunas laikā  VUGD priekšnieks Ainars Pencis uzsvēra, ka vēlētos tikties ar tām amatpersonām un darbiniekiem, kuri ir arodbiedrību biedri, lai saprastu, cik lielu cilvēku skaitu pārstāv katra no arodbiedrībām, taču diemžēl pat reālo biedru skaits netiek izpausts un uz tikšanās reizēm ierodas tikai pārstāvji un pāris ugunsdzēsēji. 

Sarunas gaitā tika panākta vienošanās, ka ar arodbiedrībām, kurās ir iesaistīti VUGD darbinieki vai amatpersonas, tiks izstrādāts un slēgts vienots koplīgums vai vienošanās par sadarbību, bet nevis ar katru arodbiedrību atsevišķi. Nākamā tikšanās notiks, kad arodbiedrības izstrādās dokumenta projektu, kas ir pieņemams visām arodbiedrībām.

 VUGD par pieņemto lēmumu informēs arī to arodbiedrību pārstāvjus, kuri uz šo tikšanos neieradās.

Pēc šāda projekta saņemšanas, VUGD ir gatava uzsākt  konstruktīvu diskusiju par kopīgās vienošanās konkrētiem punktiem.
     

Sagatavoja:
Inga Vetere,
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas priekšniece,
inga.vetere@vugd.gov.lv
tel.26183300, 76705871


Atpakaļ