Latvenergo izsaka pateicību Iekšlietu ministrijai par atbalstu masveida bojājumu novēršanā

27.01.2011Atpakaļ