Valsts policijas koledžā notika I Starptautiski zinātniskā konference

28.01.2011

2011.gada 28.janvārī Valsts policijas koledžā (Rīgā, Ezermalas ielā 8) notika Valsts policijas koledžas rīkotā I Starptautiski zinātniskā konference “Cilvēkdrošības tiesiskie, socioloģiskie un psiholoģiskie aspekti”.


Konference norisinājās 3 sekcijās. Konferences prezentējamo pētījumu plašā tematika tika vērsta uz prioritāru mērķi – cilvēkdrošības garantēšanu. Konferencē piedalījās zinātnieki no Latvijas, Lietuvas, Polijas, Krievijas un Baltkrievijas, kā arī augstskolu docētāji, studējošie un Valsts policijas amatpersonas.

Konferences materiāli tiks izdoti atsevišķā rakstu krājumā, kas ļaus uzlabot Valsts koledžas zinātniski - metodisko bāzi un bibliotēkas nodrošinājumu ar jaunāko literatūru.

 

Informāciju sagatavoja:
Santa Štolcere
VPK direktora palīdze
Tālr. 671 46276
paligs@koledza.vp.gov.lv


Atpakaļ