Valsts policija aicina Latgales reģiona vidusskolēnus pieteikties simulācijas – stratēģijas spēlēm narkotiku apkarošanas jomā

07.02.2011

Valsts policija aicina Latgales reģiona vidusskolu audzēkņus un skolotājus pieteikt savu komandu dalībai simulācijas – stratēģijas spēlēm par narkotiku apkarošanas tēmu, kas notiks no šā gada 24. līdz 26. februārim  viesu namā „Turbas” Ikšķiles novadā. Spēles notiek Valsts policijas projekta „Jaunieši pret narkotikām” ietvaros. Projekta īstenošanu atbalstījusi un finansē Eiropas Komisija.


Aicinām pieteikties komandas 5 vidusskolēnu sastāvā, kur katru komandu pavada viens skolotājs. Ceļa, naktsmītnes un ēdināšanas izdevumus sedz organizatori. Papildus informācija un saite uz pieteikuma anketu atrodama arī mājas lapā www.sargi-sevi.lv. Pieteikuma anketas  jāiesūta  elektroniski  līdz šā gada 16. februārim uz e- pasta adresi  webmaster@vp.gov.lv. Konkursa kārtībā, izvērtējot pieteikuma anketas, tiks izvēlētas septiņas komandas, kuras aicināsim uz Latgales reģiona spēlēm.

Kas ir simulācijas – stratēģijas spēles? Tā ir iespēja iejusties kādas no septiņu institūciju (policija, robežsardze, skola, pašvaldība, slimnīca, žurnālists, NVO) pārstāvja lomā, izprast konkrētās institūcijas darbības specifiku un iespējas, sadarboties ar citām institūcijām un kopīgiem spēkiem rast risinājumu situācijai, kas saistīta ar narkotiku ierobežošanu un apkarošanu. Tā ir iespēja mācīties stratēģiski domāt, izvērtēt sadarbības nepieciešamību vai gluži pretēji - iespējas darboties individuāli. Katrai komandai ar padomu un atbalstu darboties palīdzēs eksperts, kurš ikdienā strādā konkrētajā jomā.

Lai arī spēles orientētas uz narkotiku apkarošanas situācijas risinājuma meklēšanu, tomēr tās sniedz realitātei pietuvinātu iespēju iejusties dažādu profesiju pārstāvju darbā, palīdz attīstīt sadarbības un konfliktu risināšanas iemaņas un pat pieņemt lēmumu par savas profesijas izvēli.

Mācību gada pirmajā pusē projekta ietvaros jau notika simulācijas – stratēģijas spēles Vidzemes un Kurzemes reģiona jauniešiem. Apkopojot pēc spēlēm paustos viedokļus, redzams, ka jaunieši ir ne tikai priecīgi par kopā pavadītajām dienām un jauniem paziņām, bet arī aizdomājas par savas nākotnes profesijas izvēli. Spēļu dalībnieki atzīmē, ka sapratuši, ka vēlētos strādāt policijā, robežsardzē vai pašvaldībā, savukārt daži secina, ka nekad neizvēlētos šīs profesijas. Kādā anketā jaunietis atzinis, ka ne tikai apjautis, kā darbojas NVO, bet pirmo reizi uzzinājis, kas tā vispār tāda ir. Kāds savukārt izpratis, cik atbildīgs un grūts ir pašvaldības vadītāja darbs un domā, ka vēlētos nākotnē pats to mēģināt darīt.

Vairāk informācijas un video par spēlēm: www.sargi-sevi.lv.
Bilžu galerija no Kurzemes reģiona spēlēm: http://sargi-sevi.lv/galerija/index.php?list=9  


Informācija par  projektu:

Projektu “Jaunieši pret narkotikām” atbalsta Eiropas Komisijas programma „Noziedzības profilakse un cīņa pret noziedzību”, piešķirot tam EK finansējumu.

Projekta  mērķis ir  samazināt narkotisko vielu izplatību un lietošanu jauniešu vidū. Projekta aktivitātes vērstas uz to, lai izglītotu jauniešus gan par  narkotisko vielu lietošanas fiziskajām un emocionālajām sekām, gan arī par atbildību, kas iestājas par narkotisko vielu glabāšanu, izplatīšanu un lietošanu.

Simulācijas – stratēģijas spēles ir centrālā projekta aktivitāte, kas jau notikusi vai notiks visos Latvijas reģionos. Vidzemes un Kurzemes reģiona spēles notika 2010. gada rudenī, bet Latgales, Zemgales un Rīgas reģionu spēles norisināsies 2011. gada pirmajā pusgadā. Noslēdzošā finālspēle, kurā piedalīsies katra reģiona uzvarētājkomanda, paredzēta 2011. gada oktobrī.

Projekta ietvaros tiek īstenota arī sociālā kampaņa „Tu lieto narkotikas, narkotikas lieto tevi”, kuras ietvaros izstrādāti televīzijas un radio klipi, vides reklāmas, kā arī notiek plašas aktivitātes internetā.

Projektu informatīvi atbalsta portāls www.e-klase.lv.


Valsts policijas sociālie partneri  projektā ir Latvijas Atkarības psihologu apvienība.


Sagatavoja:
Zane Maskaļonoka
Valsts policijas Preses un sabiedrisko attiecību biroja
vecākā inspektore, projekta „Jaunieši pret narkotikām”
vadītāja
tel. 67075014 fakss 67075057
zane.maskalonoka@vp.gov.lv
  

Projekts tiek realizēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi tās autora viedokli, un Komisija  nevar būt atbildīga  par jebkādu  tās satura izmantošanu.


Atpakaļ