Robežsargi papildinās zināšanas nelegālo imigrantu atgriešanas jomā

24.02.2011

Ar Eiropas Atgriešanās fonda atbalstu Valsts robežsardze realizē projektu, kura ietvaros personāls pilnveidos zināšanas nelegālo imigrantu atgriešanas jomā gan teorētiski, gan praktiski.


2010.gada 22.decembrī starp Iekšlietu ministriju un Valsts robežsardzi tika noslēgta vienošanās Nr.EAF/2009/5 par kārtību projekta Nr.EAF/2009/5 „Semināri, izglītība un apmācība atgriešanās procesa kompetento valsts iestāžu darbiniekiem attiecībā uz atpakaļ sūtīšanas pasākumu tiesiskajiem un praktiskajiem aspektiem” īstenošanai. Šo projektu Valsts robežsardze realizēs laika posmā no 2011.gada 3.janvāra līdz 2011.gada 30.jūnijam.

Projekta ietvaros 2011. gada 1. martā Valsts robežsardzes Galvenajā pārvaldē tiks organizēts seminārs „Dalībvalstu labākā prakse nelegālo imigrantu labprātīgas atgriešanas, piespiedu izraidīšanas piemērošanā un readmisijas līgumu izpildē”. Seminārā plāno piedalīties 36 Valsts robežsardzes amatpersonas, kā arī ārvalstu eksperti no Slovākijas, Austrijas un Ungārijas.
 

Informāciju sagatavoja:
Jevgēnija Pozņaka,
Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Administratīvās pārvaldes
Koordinācijas un sabiedrisko  attiecību nodaļas galvenā inspektore,
 tālrunis 67075617,26328069,  e-pasts: jevgenija.poznaka@rs.gov.lv


Atpakaļ