Meklē iespējas uzlabot dzīvesvietas deklarēšanas procesu

07.03.2011

Lai veicinātu iedzīvotāju deklarēšanos savā reālajā dzīvesvietā, Iekšlietu ministrija kopīgi ar Tieslietu un Finanšu ministrijām, kā arī pašvaldībām un citiem ekspertiem premjera uzdevumā sagatavojusi informatīvo ziņojumu valdībai, kurā apzinātas pastāvošās problēmas saistībā ar dzīvesvietas deklarēšanu un piedāvāti iespējamie risinājumi, lai situāciju uzlabotu.


Informatīvajā ziņojumā rosināts paplašināt to personu loku, kuras ir atbrīvotas no valsts nodevas samaksas par dzīvesvietas deklarēšanu, nosakot, ka no valsts nodevas ir atbrīvoti arī bērni no valsts vai pašvaldības bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādēm vai audžuģimenēm, kā arī personas, kuras deklarē dzīvesvietu valsts vai pašvaldības pansionātā vai patversmē.

Kā konstatējuši darba grupas dalībnieki, virknē tiesību aktu arī noteikts, ka personai dažādu valsts vai pašvaldību pakalpojumu saņemšanai ir jānorāda deklarētā dzīvesvieta, taču, ja faktiskā dzīvesvieta nesakrīt ar deklarēto, iestāde lūdz norādīt faktiskās dzīvesvietas adresi. Pieļaujot šāda tiesiskā regulējuma esamību, tiek veicināta prakse, kad deklarētās dzīvesvietas adrese nav tā adrese, kurā persona ir sasniedzama un dzīvo. Lai no tā izvairītos, eksperti rosinājuši visām pašvaldībām un ministrijām pārskatīt esošos tiesību aktus un turpmāk nepieļaut dalījumu „deklarētā dzīvesvieta” un „reālā jeb faktiskā dzīvesvieta”.

Izvērtējot līdzšinējo praksi, eksperti atzinuši, ka dzīvesvietas deklarēšana iedzīvotājiem šobrīd ir izveidota maksimāli ērta un pieejama. Pašlaik dzīvesvietu ir iespējams deklarēt gan savā pašvaldībā, gan internetā, izmantojot drošu e-parakstu vai internetbankas autenti¬fikācijas līdzekli. Likumīgi Latvijā dzīvojošie ārzemnieki savu dzīvesvietu var deklarēt arī Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes nodaļās. Kopumā ik gadu jaunu dzīvesvietu deklarē ap 150 000 iedzīvotāju.


Andrejs Rjabcevs
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes
sabiedrisko attiecību vadītājs
Tālr.67219185, mob.26458928
andrejs.rjabcevs@pmlp.gov.lv, www.pmlp.gov.lv

 


Atpakaļ