Ugunsdrošība slimnīcās

15.03.2011

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Ugunsdrošības uzraudzības inspektori veica ugunsdrošības pārbaudes 66 slimnīcās. Izanalizējot ugunsdrošības stāvokli slimnīcās un salīdzinot to ar pagājušo gadu, var secināt, ka kopumā ugunsdrošības stāvoklis slimnīcās uzlabojas. Veicot ugunsdrošības pārbaudes, tika sastādīti divi administratīvā pārkāpuma protokoli un pieņemti lēmumi par administratīvā soda piemērošanu.


VUGD Ugunsdrošības uzraudzības pārvalde apkopojusi informāciju par būtiskākajiem ugunsdrošības pārkāpumiem slimnīcās:

- atbildīgā persona par ugunsdrošību nav apmācīta trīs objektos (2010.gadā – sešos objektos);
- civilās aizsardzības plāns nav izstrādāts piecos objektos ( 2010. gadā - 12 objektos), bet nepieciešamas korekcija 19 objektu civilās aizsardzības plānos (2010.g.- 23 objektos);
- iekšējā ugunsdzēsības ūdensapgāde nav ierīkota vienā objektā (2010.g.- vienā objektā);
- ārējā ugunsdzēsības ūdensapgāde nav ierīkota vienā objektā (2010.g.-trīs objektos);
- rezerves elektrobarošanas avots nav 16 objektos (2010.g.- 20 objektos);
- elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumi nav veikti divos objektos (2010.g. – trīs objektos), bet daļēji veikti septiņos objektos (2010.g.- 12 objektos);
- izgaismotas izeju un evakuācijas kustības virzienu norādītājzīmes nav uzstādītas divos objektos (2010.g.- 5 objektos), bet uzstādītas tikai daļēji 34 objektos;
- ugunsdzēsības līdzekļu daudzums neatbilst normatīvo aktu prasībām 11 objektos (2010.g.- 18 objektos);
- automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma nav ierīkota divos objektos (2010.g.- 3 objektos), uzstādīta daļēji 30 objektos;
- balss ugunsgrēka izziņošanas sistēma nav ierīkota 25 objektos (2010.g.- 28 objektos), bet astoņos ir ierīkota tikai daļēji.

Sagatavoja:
Inga Vetere,
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas priekšniece,
e-pasts: inga.vetere@vugd.gov.lv
Tel.67075871, 26183300


Atpakaļ