Valsts policijas vadība ar Eiropas Policistu arodbiedrību konfederācijas pārstāvjiem pārrunā situāciju Valsts policijā

23.03.2011

Attēls
Attēls

Šodien, 23.martā Valsts policijas (VP) vadība tikusies ar Eiropas Policistu arodbiedrību konfederācijas (EuroCOP - European Confederation of Police) prezidentu Heinzu Kieferu un citiem EuroCOP delegācijas pārstāvjiem.


Valsts policijas vadība ar  Eiropas Policistu arodbiedrību konfederācijas pārstāvjiem pārrunāja situāciju Valsts policijā.

Tikšanās laikā VP priekšnieks Artis Velšs EuroCOP pārstāvjus informēja par situāciju VP: budžetu uz kopējā valsts ekonomiskās situācijas fona, tā samazinājumu salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, VP materiāltehnisko nodrošinājumu, atalgojumu, VP amatpersonu sociālajām garantijām un izglītības iespējām.

Uz H.Kiefera izteiktajām bažām par to, vai izveidojusies finanšu situācija Latvijas Valsts policijā neietekmēs kopējo drošības situāciju Šengenas telpā, A.Velšs atbildēja, ka VP turpina pildīt savus uzdevumus pilnā apjomā un nodrošina gan nacionālo, reģionālo, gan arī kopējo starptautisko uzdevumu izpildi noziedzības apkarošanas, sabiedriskās kārtības nodrošināšanas jomā un sekmīgi strādā starptautiskajā jomā.

Tāpat tika apspriests EuroCOP pārstāvju izvirzītais jautājums par iespēju līdzekļu taupības nolūkos apvienot VP un Valsts robežsardzi, uz ko VP priekšnieks atbildēja, ka lēmums par abu dienestu apvienošanu ir politisks jautājums, kura izlemšana faktiski ir likumdevēja rokās. Tikšanās noslēgumā EuroCOP pārstāvji pauda atbalstu Latvijas VP un vēlmi kopīgiem spēkiem uzlabot situāciju.

 

Beāte Labinska
Valsts policijas priekšnieka palīdze, tālr.: 67829445, mob: 29496086,
e-pasts: beate.labinska@vp.gov.lv

 


Atpakaļ