VP apstiprināts disciplīnas uzlabošanas pasākumu plāns

31.03.2011

Ņemot vērā pēdējā laikā aktualizējušos jautājumu par Valsts policijas (VP) amatpersonu darba disciplīnas uzlabošanas nepieciešamību, VP 2011.gada martā ir apstiprināts disciplīnas uzlabošanas pasākumu plāns, kas paredz vairākus veicamos pasākumus normatīvo aktu izmaiņu jomā, kā arī organizatoriskos un preventīvos pasākumus disciplīnas uzlabošanai VP.


Plānā paredzēts izvērtēt nepieciešamību veikt grozījumus virknē normatīvo aktu, piemēram, Iekšlietu ministrijas sistēmas un Ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā (papildinot prasības par pieņemšanu dienestā un amatpersonas atbilstības novērtēšanas prasības), Ministru kabineta 2007.gada 7.augusta noteikumos Nr.532 „Iekšlietu ministrijas sistēmas un Ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālo dienesta pakāpi darbības un tās rezultātu novērtēšanas kārtība”.

Ir plānots izstrādāt VP iekšējos noteikumus, kas reglamentēs kārtību, kādā notiek personu atlase un pieņemšana dienestā (līdz 2011.gada 1.augustam), tāpat noteikumus, kuros tiktu noteikti atlases kritēriji darbam sevišķo uzdevumu vienībās (līdz 2011.gada 1.jūnijam).

Atbilstoši plānam VP ir jāizvērtē iespēju izstrādāt normatīvos aktus, kas reglamentētu VP amatpersonu un darbinieku daktiloskopēšanu, un pēc šo normatīvo aktu apstiprināšanas veikt to izpildi.

Plāns paredz organizatorisku un preventīvu pasākumu virkni VP amatpersonu apmācības nodrošināšanas, to darbības kontroles un disciplinārpārkāpumu novērtēšanas jomā.

Lai nodrošinātu VP amatpersonu apmācību, ir plānots Valsts policijas koledžā izstrādāt un apstiprināt jaunas izglītības programmas, kā arī nodrošināt VP amatpersonu iespējas paaugstināt kvalifikāciju dažādos kursos, semināros, t.sk. par dienesta disciplīnas ievērošanu un disciplinārsodu piemērošanas kārtību.

Paredzēts pastiprināt arī dienesta transportlīdzekļu izmantošanas kontroli, aprīkojot dienesta autotransportu ar GPS/-video un audioierakstu sistēmām, struktūrvienību priekšniekiem novērtējot šos rādītājus un kontrolējot dienesta transportlīdzekļu pārvietošanās maršrutus.

Lai īstenotu pretkorupcijas rekomendācijas VP, iecerēts pastiprināt VP amatpersonu un darbinieku darbību kontroli, kas saistītas ar iespējamiem korupcijas riskiem.

Tāpat plāns paredz neplānotu pārbaužu veikšanu VP struktūrvienībās.

Vienlaicīgi VP vēlreiz atgādina iedzīvotājiem – ja Jums ir informācija par VP darbinieku likumpārkāpumiem, aicinām par to ziņot VP Iekšējās drošības birojam (tālr. 67075090, 67075248, Čiekurkalna 1.līnija 1, k - 4, Rīgā (no plkst.09.00 līdz 16.00); e-pasts: idb@vp.gov.lv, fakss: 67075094).

 

Sagatavoja:
Beāte Labinska
Valsts policijas priekšnieka palīdze
Tālr.: 67829445, mob: 29496086
E-pasts: beate.labinska@vp.gov.lv


Atpakaļ