Nodrošinājuma valsts aģentūra veiks izmaiņas konkursa nolikuma tehniskajā specifikācijā

12.04.2011

Iepirkumu uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisija(komisija) ir izskatījusi SIA „Mūsa Motors Rīga” sūdzību par Iekšlietu ministrijas Nodrošinājuma valsts aģentūras(NVA) rīkotā atklātā konkursa „Transportlīdzekļu noma uz 5 gadiem Valsts policijas vajadzībām” (konkurss) nolikumu.


SIA „Mūsa Motors Rīga” uzskatīja, ka tehniskās specifikācijas prasības ir speciāli pielāgotas konkrētam pretendentam un rada aizdomas par iepriekšēju vienošanos.

SIA „Mūsa Motors Rīga” apstrīdēja tehniskās specifikācijas prasību pamatotību attiecībā uz A2, D1, D2, K1, K2, S1, S2 automobiļiem, kā arī uzskatīja, ka nav objektīvi pamatotas tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības attiecībā uz automobiļu dzinēju minimālo tilpumu.

Vispusīgi izvērtējot Iekšlietu ministrijas un SIA „Mūsa Motors Rīga” argumentus, komisija būtiskus pārkāpumus konkursa nolikumā nekonstatēja un uzdeva NVA atcelt tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības attiecībā uz CO2 izmešu apjomu vienīgi vieglajam automobilim A2 un dzinēja darba tilpumu visiem automobiļiem, kā arī aizliedza slēgt iepirkuma līgumu, līdz brīdim, kamēr tiek veikti attiecīgie labojumi tehniskajā specifikācijā.

Sagatavoja:
Māris Zariņš
LR Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas
sabiedrisko attiecību speciālists
Tālr.: 67219213
Mob: 29120858
E-pasts: maris.zarins@iem.gov.lv


Atpakaļ