Grāmatas „Drosmīgo vīru laiks” prezentācija un atvērto durvju diena Ugunsdzēsības muzejā

10.05.2011

Latvijas Ugunsdzēsības muzejā 10.maijā plkst.13.00 notiks Solveigas Smiltenes grāmatas „”Drosmīgo vīru laiks” prezentācija.


Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas atbalstītā ES projekta „Brīvprātīgo ugunsdzēsēju darba un ugunsdrošības jautājumu aktualizēšana" (FireSafe) ietvaros ir finansēta grāmatas par brīvprātīgo ugunsdzēsēju vēsturi izdošanu. Grāmata ir izdota divās valodās – latviešu valodā par BUB vēsturi un attīstību Latvijā, igauņu valodā – par BUB vēsturi un attīstību Igaunijā. Grāmatas autori – Solveiga Smiltene (latviešu daļai) un Tonu Kiiver (igauņu daļai). Solveiga Smiltene ugunsdzēsības dienestam ir veltījusi vairāk nekā 30 savus dzīves gadus un visu šo laiku arī aktīvi atbalstījusi brīvprātīgo ugunsdzēsēju darbību Latvijā, vākusi un apkopojusi materiālus par ugunsdzēsības vēsturi un attīstību.

Grāmatas tapšanā un izdošanā piedalījās visi projekta FireSafe partneri – VUGD, Salacgrīvas novada dome, Latvijas Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrību asociācija un Haademeeste pašvaldība (Igaunijā).

Grāmata tiks nodota muzejiem, bibliotēkām, brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrībām – ar mēŗķi popularizēt un aktualizēt BUB darbību Latvijā un Igaunijā.       

Latvijas Ugunsdzēsības muzejs 10.maijā rīko atvērto durvju dienu. Šis pasākums notiks Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas atbalstītā ES projekta „Brīvprātīgo ugunsdzēsēju darba un ugunsdrošības jautājumu aktualizēšana" (FireSafe) ietvaros. Šajā dienā apmeklētājiem ieeja muzejā no plkst. 9.00 līdz 17.00 - bezmaksas, kā arī paredzēta speciāla programma.

Programmā:
- muzeja ekspozīcijas apskate individuāli un grupās ar gidu;
- dokumentālu un mākslas filmu demonstrācija par ugunsdrošības un glābšanas tematiku;
- ugunsgrēka dzēšanas iemaņu apgūšana, izmantojot par projekta FireSafe finansējumu izgatavoto aprīkojumu.

 


Sagatavoja:
Evija Kļava-Alvatere
VUGD projektu menidžere
+371 67075856


Atpakaļ