Notiks noslēdzošās reģionālās simulācijas spēles Valsts policijas projekta „Jaunieši pret narkotikām” ietvaros

10.05.2011

Laikā no šā gada 12. – 14.maijam Ikšķiles novada kompleksā „Turbas” Rīgas un Rīgas reģiona vidusskolēni spēlēs stratēģijas simulācijas spēli par narkotiku apkarošanas tēmu. Šīs būs piektās, noslēdzošās reģionālās simulācijas spēles, kas notiek Valsts policijas projekta „Jaunieši pret narkotikām” ietvaros. Projekta īstenošanu atbalstījusi un finansē Eiropas Komisija.


Atbilstoši konkursa noteikumiem, katrā spēlē piedalās septiņas komandas. Iespēju piedalīties Rīgas reģionālajās spēlēs ieguvušas - Rīgas Šampētera vidusskolas, Rīgas Ostvalda vidusskolas, Ziemeļvalstu ģimnāzijas, Garkalnes vidusskolas, Rīgas Tirdzniecības tehnikuma, Rīgas 19.vidusskolas un Teikas vidusskolas komandas. Komandu veido 5 skolēni, katru no tām pavada skolotājs.

Trīs dienu laikā skolēnu uzdevums būs atrisināt ar narkotikām saistītu problēmsituāciju pilsētiņā Vidiene. Reālitātei pietuvināts scenārijs ar negaidītiem pavērsieniem, radoši domājoši jaunieši, pieredzes bagāti reāli eksperti no spēles institūcijās iesaistītām jomām – tas viss kopsummā ne vien rada aizraujošu atmosfēru, bet ļauj notikt efektīvam dialogam, veidoties viedokļiem un attieksmei.

Projekta vadītāja Zane Maskaļonoka skaidro: „Valsts policijas mērķis un uzdevums, organizējot simulācijas spēles, ir uzrunāt jauniešus par sarežģītu un smagu tēmu – narkomānijas apkarošanu. Tas nav viegls uzdevums atrast sarunas formātu, kas ne vien sniedz vērtīgu informāciju par narkotiku jautājumiem, bet arī ieinteresē un pa īstam uzrunā jauniešus, ļaujot viņiem aktīvi piedalīties, pašiem atrast atbildes uz jautājumiem un pat noteikt sarunas virzienu un rezultātu. Jau notikušo spēļu gaita un rezultāti liecina, ka veids, kādā esam izvēlējušies risināt šo sarunu, proti - simulācijas stratēģijas spēle - sevi pilnībā attaisno, To atzīst gan spēļu dalībnieki, gan arī spēlē iesaistītie starpinstitucionālie eksperti.”

Kā jau minēts, Rīgas spēles būs projekta noslēdzošās reģionālās spēles. Mācību gada laikā jau notikušas četras spēles pārējos Latvijas reģionos – Vidzemē, Kurzemē, Latgalē un Zemgalē. Ir noteiktas astoņas uzvarētājkomandas, kurām pēc Rīgas spēlēm pievienosies vēl divas komandas, lai šā gada rudenī tiktos vēlreiz, bet jau citā līmenī – finālspēlē.

Kas ir simulācijas – stratēģijas spēles?
Tā ir inovatīva prevencijas metode, kas jauniešiem atraktīvā veidā sniedz zināšanas par narkotiku ierobežošanu un apkarošanu, kā arī attīsta prasmes sadarboties, strādāt komandā, formulēt un argumentēt savu viedokli, risināt konfliktus un uzstāties publiski. Vienlaikus spēle sniedz realitātei pietuvinātu iespēju iejusties dažādu profesiju pārstāvju darbā, kā arī vairāk apzināt savus „par un pret” saistībā ar nākotnes profesijas izvēli.

Simulācijas spēles laikā komandu dalībniekiem ir uzdevums iejusties kādas no septiņu institūciju (policija, robežsardze, skola, pašvaldība, slimnīca, žurnālists, NVO) pārstāvja lomā, izprast konkrētās institūcijas darbības specifiku un iespējas, sadarboties ar citām institūcijām un kopīgiem spēkiem rast risinājumu situācijai, kas saistīta ar narkotiku ierobežošanu un apkarošanu. Tā ir iespēja mācīties stratēģiski domāt, izvērtēt sadarbības nepieciešamību vai gluži pretēji - iespējas darboties individuāli. Katrai komandai ar padomu un atbalstu darboties palīdz eksperts, kurš ikdienā strādā konkrētajā jomā.

Vairāk informācijas un video par spēlēm (metode, norise, dalībnieku un ekspertu viedokļi):
www.sargi-sevi.lv,
www.twitter.com/sargi_sevi_lv.
Bilžu galerija no pēdējām notikušajām spēlēm Zemgales reģiona jauniešiem: http://www.sargi-sevi.lv/?sa=299&top=0&id=299&&aid=10.

Informācija par  projektu:

Projektu “Jaunieši pret narkotikām” finansiāli atbalsta Eiropas Komisijas programma „Noziedzības profilakse un cīņa pret noziedzību”.

Projekta  mērķis ir  samazināt narkotisko vielu izplatību un lietošanu jauniešu vidū. Projekta aktivitātes vērstas uz to, lai izglītotu jauniešus gan par  narkotisko vielu lietošanas fiziskajām un emocionālajām sekām, gan arī par atbildību, kas iestājas par narkotisko vielu glabāšanu, izplatīšanu un lietošanu.

Simulācijas – stratēģijas spēles ir centrālā projekta aktivitāte. Tās mācību gada laikā notikušas katrā Latvijas reģionā. Finālspēle, kurā piedalīsies divas katra reģiona uzvarētājkomandas, paredzēta 2011. gada oktobrī. Finālspēlē piedalīsies arī starptautiskie novērotāji.

Projekta ietvaros veikts pētījums par jauniešu informētību par narkotiku lietošanas sekām un atbildību, notiek sociālā kampaņa „Tu lieto narkotikas, narkotikas lieto tevi”; kā arī izstrādāti dažādi preventīvie materiāli. Plašāka informācija, iespēja noskatīties un lejupielādēt kampaņas un preventīvos materiālus www.sargi-sevi.lv.

Projektu informatīvi atbalsta portāli www.e-klase.lv. www.jaunietim.lv, www.jaunatneslietas.lv.

Valsts policijas sociālie partneri projektā ir Latvijas Atkarības psihologu apvienība.

Plašsaziņas līdzekļi laipni aicināti piedalīties pasākumā 13.maijā, laikā no plkst.10.00 līdz 16.30, savu dalību piesakot iepriekš projekta vadītājai Zanei Maskaļonokai pa tālruņa numuru 29374566.


Sagatavoja:
Sandra Rubene
Projekta „Jaunieši pret narkotikām”
eksperte sabiedrisko attiecību jautājumos
Mob. tālr. 26337320

Projekts tiek realizēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi tās autora viedokli, un Komisija  nevar būt atbildīga  par jebkādu  tās satura izmantošanu. 

 

 

 


 


Atpakaļ