Noslēgušies iepirkumi Biometrijas datu bāzes vadības un drošības sistēmas iegādei

10.05.2011

Lai īstenotu Biometrijas datu apstrādes sistēmas izveides projekta indikatīvā iepirkumu plāna pasākumu „Datu bāzes vadības un drošības sistēmas iegāde”, 2011.gada 21.februārī izsludināts atklāts konkurss „Par datu bāzu vadības sistēmas licenču iegādi Iekšlietu ministrijas Informācijas centra vajadzībām”, savukārt 2011.gada 1.martā – atklāts konkurss „Par centrāllietotāju pārvaldības rīka (IS Paroļu reģistrs) pilnveidošanu Iekšlietu ministrijas Informācijas centra vajadzībām”. Minēto atklāto konkursu rezultātā 2011.gada 28.aprīlī noslēgti attiecīgie līgumi ar SIA „ABC Software”.


Jau iepriekš informējām, ka šogad uzsākti programmatūras izstrādes darbi Biometrijas datu apstrādes sistēmas izveidei, kas notiek, pildot pērn 5.augustā starp Iekšlietu ministrijas Informācijas centru un SIA "Komerccentrs DATI grupa" parakstīto līgumu. No līguma parakstīšanas līdz šim brīdim veikta infrastruktūras piegāde, programmatūras prasību specificēšana un programmatūras projektējuma dokumentu izveide (gandrīz pabeigta). Tāpat arī veikts migrējamo testa datu masīva kvalitātes novērtējums, kā arī veiktas atsevišķu programmatūras komponenšu prototipu demonstrācijas.

Biometrijas datu apstrādes sistēmas izveide notiek Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta "Biometrijas datu apstrādes sistēmas izveide" izpildes gaitā. Projekta mērķis ir nodrošināt vienotas biometrijas datu apstrādes sistēmas izveidi fizisko personu identitātes noteikšanai un svešas identitātes izmantošanas novēršanai, izsniedzot un pārbaudot personu un tiesības apliecinošus dokumentus, veicot pasākumus, lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību un novērstu iespējamos draudus valsts drošībai u.c. gadījumos.

Biometrijas datu apstrādes sistēma ir paredzēta lietošanai tiesībaizsardzības iestādēm, identifikācijas dokumentu izdevējiestādēm un citām iesaistītajām iestādēm, lai nodrošinātu efektīvu informācijas apriti gan nacionālajā, gan Eiropas Savienības (ES) un starptautiskajā līmenī, veicinot Latvijas starptautisko saistību izpildi.

ERAF projekts "Biometrijas datu apstrādes sistēmas izveide" oficiāli tika sākts 2009.gada 22.maijā, kad finansējuma saņēmējs - IeM Informācijas centrs - un atbildīgā iestāde - Īpašo uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts - noslēdza vienošanos par ES fonda projekta īstenošanu un ERAF līdzfinansējuma un valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanu.

Biometrijas datu apstrādes sistēmu plānots ieviest līdz 2011.gada 1.novembrim.

 

Sagatavoja:
Ieva Rekšņa
LR Iekšlietu ministrijas
Aģentūru darba uzraudzības nodaļas
Vecākā referente
Tālr.: 67086196
Mob: 29130397
E-pasts: ieva.reksna@iem.gov.lv

 

 


Atpakaļ