Latvijas Ugunsdzēsības muzeja atjaunotās ekspozīcijas atklāšana

13.05.2011

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas atbalstītā ES projekta „Brīvprātīgo ugunsdzēsēju darba un ugunsdrošības jautājumu aktualizēšana" (FireSafe) ietvaros ir atjaunojis un papildinājis Latvijas ugunsdzēsības muzeja ekspozīciju. Tās atklāšana notiks VUGD svinīgā pasākuma laikā, kas notiks 16.maijā plkst.13.00, atzīmējot Latvijas ugunsdzēsības 146.gadadienu un Ugunsdzēsēju un glābēju dienu.


ES projekta FireSafe ietvaros muzejā ir iegādāts invalīdu ratiņkrēslu pacēlājs, lai muzejs kļūtu brīvi pieejams arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, veikts telpu kosmētiskais remonts, iegādāti pieci manekeni, izgatavoti un uzstādīti divi mērķi ar hidropulti, iepirkts dators, multimediju projektors, ekrāns un tāfele, kā arī atjaunota un papildināta muzeja ekspozīcija.

Projekts FireSafe, kura pilnais nosaukums ir „Brīvprātīgo ugunsdzēsēju darba un ugunsdrošības jautājumu aktualizēšana", ir sabiedriski nozīmīgs Latvijas-Igaunijas pārrobežu sadarbības projekts. Galvenie šī projekta mērķi ir atjaunot kultūrvēsturiskas nozīmes ugunsdzēsēju celtnes, popularizēt to kultūrvēsturisko vērtību un ugunsdzēsēju darbu šodien, aktualizēt skolu jaunatnes izglītošanas nozīmi drošības jautājumos u.c.  Projekta kopējais finansējums ir 296 189 eiro.


Sagatavoja:
Evija Kļava-Alvatere
VUGD projekta vadītāja
+371 67075856

 


Atpakaļ