gerbonis Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrija

VP, izvērtējot funkcijas un slodzi, konstatēts, ka būtisks štata vietu samazinājums nav iespējams

20.06.2011

16.jūnijā Valsts policijas vadība tikās ar iepriekšējiem Valsts policijas priekšniekiem: Jāni Apeli, Aldi Lieljuksi, Jāni Zaščirinski, Juri Rekšņu,  Valdi Voinu un Valsts policijas reģionu pārvalžu priekšniekiem.  Tikšanās laikā tika pārrunāti struktūras un funkciju audita rezultātā izstrādātie priekšlikumi, secinājumi un plānotās izmaiņas.


Valsts policijas priekšnieks Artis Velšs informēja par audita rezultātā konstatētajām būtiskākajām problēmām, trūkumiem un veiksmīgiem risinājumiem. A.Velšs norādīja, ka, izvērtējot funkcijas un slodzi, konstatēts, ka būtisks štata vietu samazinājums Valsts policijā nav iespējams, jo tādā gadījumā tiktu apdraudēta kvalitatīva VP funkciju izpilde sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanā. Veicot salīdzinājumu par Latvijā un Eiropā esošo policistu skaitu uz 100 000 iedzīvotājiem, secināts, ka jau šobrīd Latvijā faktiskais policistu skaits ir zem vidējā līmeņa Eiropā.

Taču, izvērtējot reālo situāciju un meklējot iespējas to uzlabot, struktūras un funkciju audita darba grupa piedāvāja vairākus struktūras un resursu optimizēšanas risinājumus, kas tostarp ietver nepieciešamību noteikt vienotu struktūru un darba organizāciju Valsts policijas reģionu pārvaldēs, noteikt kritērijus kriminālprocesu piekritības sadalījumam starp reģionu un iecirkņiem, administratīvo funkciju centralizāciju u.c. Šobrīd piedāvātais iespējamais štata vietu samazinājums reģionos – 141, kas pārsvarā tiktu nodrošināts uz administratīvo funkciju rēķina. Tāpat uzmanība veltīta atbalsta funkcijām un izsvērta iespēja par atbalsta funkcijas veicošo amatpersonu pāriešanu darba attiecībās, nosakot pārejas periodu līdz 2016.gada 1.janvārim.

Tikšanās laikā bijušie Valsts policijas priekšnieki aicināja noteikt policijas darba prioritātes politiskā līmenī, izvērtējot, kuras funkcijas valsts var atļauties, un analizējot iespējamos riskus. Piemēram, samazinot policijas ārējos spēkus, ir jāapzinās potenciālie riski – reaģēšana, kriminālprocesu pieaugums.

Tāpat tika apspriests jautājums par jauna policijas likuma izstrādes un pieņemšanas nepieciešamību, jo policijas darba prakse rāda, ka 20 gadus atpakaļ pieņemtais likums „Par policiju” vairs neatbilst mūsdienu apstākļiem.

Sarunas gaitā eksperti aicināja nepieļaut lineāru matemātisku policijas darbinieku samazināšanu. Tika apspriesti struktūras un darba organizācijas jautājumi, kriminālprocesuālās un administratīvo pārkāpumu procesa problēmas.
 

Sagatavoja:
Beāte Labinska
Valsts policijas priekšnieka palīdze
tālr.: 67829445, mob: 29496086,
e-pasts: beate.labinska@vp.gov.lv


Atpakaļ