Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests palīdz likvidēt ķīmiskās avārijas sekas Mārupē

05.07.2011

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) 3.jūnijā plkst.0.14 saņēma informāciju, ka Mārupē deg ēka, tikai ierodoties jau notikuma vietā tika konstatēts, ka tā ir noliktava, kas jau ir liesmās un tādēļ uzreiz tas tika izsludināts kā paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks. Tikai vēlāk noskaidrojās, ka šajā noliktavā atrodas sadzīves ķīmija. Notikuma vietā strādāja 10 autocisternas, autokāpnes un autopacēlējs. Dzēšanas laikā tika izdarīts viss, lai maksimāli ātri likvidētu ugunsgrēku, nosargātu blakus esošo biroja ēku. Noliktavas īpašnieks izteica pateicību ugunsdzēsējiem par operatīvo darbu un to, ka viņiem izdevies novērst vēl lielāku ļaunumu.


Presē izskanējis jautājums, kāpēc dzēšana nenotika ar putām. VUGD rīcībā esošais putu koncentrāts ir paredzēts naftas produktu dzēšanai, bet daudzas ķimikālijas, kas atradās noliktavā bija ražotas uz spirta bāzes un spirta produktu dzēšanai šo putu lietošana ir neefektīva - tās ātri noārdās nedodot vēlamo rezultātu. Putu lietošana arī varētu izsaukt nevēlamas ķīmiskas reakcijas.

No ugunsgrēka vietas ūdens satecēja lietus notekās, kas kā izrādījās vēlāk, ietek tālāk esošajā grāvī. Noteikt piesārņotā ūdens ieplūdi grāvītī apgrūtināja fakts, ka dzēšanas darbi notika naktī, bet ieplūdes vieta atradās apmēram 500 m no ugunsgrēka vietas un cauruļvada revīzijas lūkas bija apaugušas ar zāli. Lai mazinātu nodarīto kaitējumu apkārtējai videi ugunsgrēka vietā lietus ūdeņu noteknēm tika izveidoti apvaļņojumi no smiltīm un ugunsdzēsības šļūtenēm.

Kad tika konstatēts piesārņojums, tika aizbērti notekgrāvji, organizēta piesārņotā ūdens izsūknēšana no notekām, ko veica SIA „Eko osta", kas piesārņoto ūdeni nogādāja savos rezervuāros, kur tas tiks attīrīts. Notikuma vietā strādāja Rīgas un Mārupes pašvaldības pārstāvji, kuri arī organizēja iedzīvotāju apziņošanu uz vietas, kā arī dzeramā ūdens piegādi. Pašvaldības policijas darbinieki dežūrāja pie atpūtas vietām Mārupītes krastā un pie Mārupes dīķa, lai brīdinātu iedzīvotājus par piesārņojumu. Tā kā ķīmiskais sastāvs un koncentrācija ūdenī nebija precīzi zināma, tad VUGD un Vides dienesti, izmantojot plašsaziņas līdzekļus, sniedza vispārīgus padomus, kā iedzīvotājiem jārīkojas vides piesārņojuma gadījumā.

VUGD vēl joprojām turpina darbu notikuma vietā, veicot vides monitoringu un nodrošina neatliekamu reaģēšanu nepieciešamības gadījumā.Sagatavoja:
Inga Vetere,
VUGD Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas priekšniece
7075871, 26183300
inga.vetere@vugd.gov.lv 

Atpakaļ