Sākusies dokumentu pieņemšana mācībām Valsts robežsardzes koledžas Robežsargu skolā

05.07.2011

Valsts robežsardze aicina jauniešus pieteikties mācībām Valsts robežsardzes koledžas Robežsargu skolā. Mācību laikā tiek apgūta profesionālās tālākizglītības programma "Robežapsardze" un iegūta Valsts robežsardzes inspektora kvalifikācija. 


Dokumentus pieņem no š.g. 4.jūlija līdz 5.augustam. Mācības notiek par budžeta līdzekļiem. Pēc mācību programmas sekmīgas apguves tiek izsniegta profesionālās kvalifikācijas apliecība (3.profesionālais kvalifikācijas līmenis) un piešķirta kvalifikācija - Valsts robežsardzes inspektors, kā arī tiek nodrošināta dienesta vieta Valsts robežsardzē.


Aicinām Latvijas pilsoņus ar vidējo vai augstāko izglītību, kuri nav vecāki par 30 gadiem iesniegt dokumentus mācībām Valsts robežsardzes koledžā šādās Valsts robežsardzes teritoriālajās pārvaldēs – Rīgas pārvaldē, Rūdolfa ielā – 5, tālr. 67075791; Viļakas pārvaldē, Garnizona ielā – 19, tālr. 645011913, Ludzas pārvaldē, Liepājas ielā 2b, tālr. 65703909; Daugavpils pārvaldē, A.Pumpura ielā 105 b, tālr. 65403730; Ventspils pārvaldē, Talsu ielā 112, tālr. 63665171, Aviācijas pārvaldē, Ludzas novadā, Isnaudas pagastā, „Jaunsmilgās”, tālr. 65703988.


Plašāka informācija par uzņemšanas prasībām ir pieejama Valsts robežsardzes koledžas  mājas lapā www.vrk.rs.gov.lv, sadaļā "Reflektantiem" (Uzņemšanas noteikumi Valsts robežsardzes koledžas Robežsargu skolā).Informāciju sagatavoja:
Jevgēnija Pozņaka,
Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Administratīvās pārvaldes
Koordinācijas un sabiedrisko  attiecību nodaļas galvenā inspektore,
 tālrunis 67075617,26328069,  e-pasts: jevgenija.poznaka@rs.gov.lvAtpakaļ