Eiropas atgriešanās fonda ietvaros izraidīti 58 ārzemnieki

20.07.2011

Realizējot Eiropas Atgriešanās fonda 2009.gada programmas projektu Nr. EAF/2009/1 „Atbalsts piespiedu izraidīšanas pasākumu organizēšanai un pilnveidošanai” laika posmā no 2010. gada 1. jūlija līdz 2011. gada 30. jūnijam Valsts robežsardze uz aizturēto ārzemnieku izcelsmes valstīm – Krieviju, Baltkrieviju, Ukrainu, Tadžikistānu, Kazahstānu, Uzbekistānu, Moldovu, Armēniju, Alžīriju, Ganu, Peru, Armēniju, Turciju, Tunisiju, Gruziju, Maroku un Afganistānu - izraidījusi 58 ārzemniekus.


Papildus minētā projekta ietvaros tika iegādāts speciālais ekipējums Valsts robežsardzes amatpersonām, kas izraidīšanas laikā konvojē izraidāmos ārzemniekus, kā arī tika iegādāti un izraidāmajiem ārzemniekiem izsniegti sausās pārtikas komplekti.

Izraidīšanas pasākumus, ekipējuma iegādi un izraidāmo ārzemnieku ēdināšanu izraidīšanas laikā līdzfinansēja Eiropas Savienība.
Tika sasniegts projekta mērķis, proti, ir nodrošināta Eiropas Savienības standartiem un prasībām atbilstoša nelegālo imigrantu izraidīšanas mehānisma īstenošana, tas ir, veikti pasākumi ārzemnieku piespiedu izraidīšanai no Latvijas Republikas teritorijas, izmantojot komerciālos avioreisus, tajā skaitā piespiedu izraidīšanas laikā nelegālie imigranti nodrošināti ar minimāli nepieciešamajiem pārtikas produktiem, kā arī pilnveidotas personāla, kas iesaistīts piespiedu izraidīšanas pasākumu realizācijā, izmantojot komerciālos avioreisus, praktiskās zināšanas atbilstoši darba specifikas prasībām.

Projekta rezultātā tika nodrošināta Valsts robežsardzes funkciju nelegālo imigrantu piespiedu izraidīšanas jomā izpilde, kā arī nodrošināta ātrāka un efektīvāka nelegālo imigrantu identificēšana un atgriešana, tika pilnveidotas amatpersonu zināšanas un iemaņas nelegālo imigrantu izraidīšanas jomā.

Projektu līdzfinansēja Eiropas Savienība.
Informāciju sagatavoja:
Kristīne Pētersone,
Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes
Administratīvās pārvaldes Koordinācijas un
Sabiedrisko attiecību nodaļas galvenā inspektore,
tālrunis 67075739, 28364592,
e-pasts: kristine.petersone@rs.gov.lv
 

 

 


Atpakaļ