Turpinās pieteikšanās studijām Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā

26.07.2011

Līdz šī gada 1.augustam turpinās dokumentu pieņemšana studijām pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā „Ugunsdrošība un ugunsdzēsība” pilna laika klātienes studijām Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā (turpmāk - UCAK). Iegūstamā kvalifikācija – ugunsdrošības un civilās aizsardzības tehniķis. Studiju ilgums ir 3 gadi.


Dokumentus pieņem līdz 1.augustam katru darba dienu no plkst.8.00 līdz 12.00 un no plkst.12.30 līdz 16.30, Ķengaraga ielā 3/1, Rīgā, 208.kabinetā.

Studijām UCAK ir daudzas priekšrocības:
•    jau uzsākot studijas jaunie kadeti nodod Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) darbinieka zvērestu un tiek uzņemti dienestā VUGD;
•    sekmīgi pabeidzot studijas, kadeti tiek nodrošināti ar darbavietu;
•    ikviens kadets šo triju gadu laikā saņem minimālo mēnešalgu un likumā paredzētās sociālās garantijas;
•    studijas UCAK ir par valsts budžeta līdzekļiem;
•    iespēju robežās kadetiem tiek nodrošināta dzīvošana koledžas dienesta viesnīcā.

Studiju laikā kadeti apgūst gan teorētiskās zināšanas, gan arī daudz laika tiek atvēlēts praktiskajām nodarbībām, tajā skaitā arī piedaloties ugunsgrēku dzēšanā un dažādu glābšanas darbu veikšanā.

Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas absolventiem ir iespēja turpināt studijas Rīgas Tehniskajā universitātē, iegūstot 2.līmeņa profesionālo augstāko izglītību, kvalifikāciju - ugunsdrošības un civilās aizsardzības inženieris.

Šogad kvalifikāciju ugunsdrošības un civilās aizsardzības tehniķis ieguva 21 absolvents.

Ar uzņemšanas noteikumiem var iepazīties interneta mājas lapā: http://www2.112.lv/ucak/?page=1 sadaļā Reflektantiem. Plašāka informācija pa tālruni 67803513.


Sagatavoja:
VUGD Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas
vecākā speciāliste
Marita Masule
marita.masule@vugd.gov.lv
 


Atpakaļ