Apstiprina Nacionālo pretterorisma plānu

02.08.2011

Otrdien, 2.augustā Ministru kabineta (MK) sēdē tika apstiprināts Drošības policijas (DP) Pretterorisma centra izstrādātais Nacionālais pretterorisma plāns (NPP).


Plāna mērķis ir noteikt nacionālās pretterorisma sistēmas subjektu veicamos preventīvos pretterorisma pasākumus atbilstoši četriem terorisma draudu līmeņiem.

Saskaņā ar 2008.gada 22.aprīļa MK rīkojumu Nr.219, ne retāk kā reizi divos gados DP Pretterorisma centrs sadarbībā ar NPP pasākumu izpildē iesaistītajām institūcijām sagatavo un iekšlietu ministram noteiktajā kārtībā iesniedz aktualizēto NPP apstiprināšanai MK.

Aktualizētajā NPP tika ņemtas vērā pēdējo gadu aktualitātes pretterorisma jomā, kā arī veiktas izmaiņas saistībā ar institucionālām pārmaiņām nacionālās drošības sistēmā.

Sākotnējais plāns tika izstrādāts, pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 19.janvāra rīkojumu Nr-980ss „Par Valsts aizsardzības plānu”, bet apstiprināts 2008.gada 22.aprīlī ar MK rīkojumu Nr.219 „Par Nacionālo pretterorisma plānu”. To izstrādājis DP Pretterorisma centrs, kas ir atbildīgs par NPP sagatavošanu un aktualizēšanu. Saskaņā ar Valsts drošības iestāžu likumu DP veic valsts pārvaldes un pašvaldību iestāžu, kā arī juridisko personu sadarbības koordinēšanu pretterorisma jomā.

Sagatavoja:
Māris Zariņš
Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas
sabiedrisko attiecību speciālists
Tālr.: 67219213
Mob: 29120858
E-pasts: maris.zarins@iem.gov.lv
 


Atpakaļ