Atklās ūdensputnu medību sezonu

08.08.2011

Sestdien, 13.augustā, plkst.16:00 tiks oficiāli atklāta ūdensputnu  medību sezona, kas ilgs līdz šā gada 30. novembrim.  


 

Putnu medības līdz 15. septembrim būs atļautas trešdienās, sestdienās un svētdienās, bet no  16.septembra līdz 30. novembrim – katru dienu. Ministru kabineta 2003.gada 23.decembra noteikumi Nr.760  „Medību noteikumi” paredz, ka kopumā medniekiem atļauts medīt vairākas putnu sugas.  Medību laikā pie mednieka jāatrodas medību dokumentiem – mednieka apliecībai, medību šaujamieroča turēšanas  atļaujai un mednieka sezonas kartei. Ūdenstilpnēs, kam ir noteikts publiskās medību vietas statuss, medības nav jāpiesaka, taču ūdenstilpnēs,  kurām nav noteikts publiskās ūdenstilpnes statuss, medības jāsaskaņo ar medību tiesību īpašnieku vai lietotāju.

Atgādinām arī, ka par nelikumīgām medībām atzīst medības, kurās izmanto pusautomātiskus vai automātiskus ieročus, kuros vienlaicīgi var ielādēt vairāk par trim patronām vai ar kuriem var šaut kārtām, kā arī medīšanu bez iepriekš minētajiem dokumentiem. Pirms došanās  medībās jāpārliecinās, vai visi nepieciešamie dokumenti ir kārtībā. Sevišķu uzmanību vajadzētu pievērst  šaujamieroča glabāšanas atļaujas    derīguma termiņam  -  par šaujamieroča glabāšanu vai nēsāšanu bez derīgas šaujamieroča atļaujas ir paredzēta kriminālatbildība.

Sezonas atklāšanas laikā policija veiks pastiprinātu kontroli ieroču aprites jomā un  izņēmums nav arī Kurzemes reģiona pārvaldes apkalpojamā teritorija.      Tā kā no 2011.gada 1.janvāra spēkā esošais „Ieroču un speciālo līdzekļu likuma” paredz, ka aizliegts iegādāties, nēsāt, pārvadāt, izmantot un pielietot šaujamieročus, lielas enerģijas pneimatiskos ieročus, kā arī gāzes pistoles (revolverus) alkohola ietekmē, ja izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 0,5 promiles, kā arī narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē. Tādā gadījumā var nākties šķirties  gan no šaujamieroča turēšanas atļaujas, gan no medību ieroča un medīšanas prieka vispār. Ne pūkas, ne spalvas!
 

Informāciju sagatavoja:
Jolanta Knīse
VP Kurzemes reģiona pārvaldes
priekšnieka palīdze
t.63404604
jolanta.knise@kurzeme.vp.gov.lv 
 


Atpakaļ