Valsts policijas veiktie kontroles pasākumus ūdensputnu medību vietās

16.08.2011

Ņemot vērā iepriekšējo gadu pozitīvo pieredzi preventīvo un kontroles pasākumu organizēšanā, arī šogad, lai novērstu nelaimes gadījumus, kā arī pārbaudītu likumu un normatīvo aktu prasību ievērošanu ūdensputnu medību sezonas atklāšanas dienās š.g. 13. un 14.augustā, Valsts policijas priekšnieks reģionālajām struktūrvienībām uzdeva organizēt nepieciešamos kontroles pasākumus medību vietās un ieroču transportēšanas laikā.


Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes Prevencijas pārvaldes Licencēšanas un atļauju sistēmas nodaļas darbinieki, kuri specializējušies nelikumīgu medību un zvejas apkarošanā, sadarbībā ar Valsts meža dienesta un reģionālās virsmežniecības, kā arī teritoriālā policijas iecirkņa darbiniekiem, ar citu vides aizsardzības institūciju tehnisko atbalstu, veica reidu Lubānas mitrāja teritorijā, sastādot 15 administratīvā pārkāpuma protokolus.

Kopumā valstī tika veikti 37 reidi, konstatējot 140 dažāda rakstura pārkāpumus, par kuriem sastādīti administratīvie protokoli savukārt 26 mednieki tika brīdināti mutiski.

Biežāk konstatētie pārkāpumi bija saistīti ar medību reglamentējošo normatīvo aktu prasību pārkāpumiem, tajā skaitā, par medībām, atrodoties alkoholisko dzērienu ietekmē un medībām ar pusautomātiskajiem medību ieročiem, kuros var ielādēt vairāk kā trīs patronas.

Valsts policijas darbinieki arī turpmāk veiks mednieku kontroles pasākumus.

Andis Rinkevics
Valsts policijas
Sabiedrisko attiecību nodaļas
priekšnieks
T.:67075373
andis.rinkevics@vp.gov.lv
 


Atpakaļ