Par piketu pie Kongresa nama

06.10.2011

Vakar pulksten 18.37  policija saņēma informāciju, ka  Rīgā pie Kongresu nama  notiek pikets. Uz konkrēto vietu tika nosūtīta patruļpolicijas  ekipāža, jo policijas rīcībā nebija informācija, ka pikets būtu pieteikts atbilstoši likumam “Par sapulcēm, gājieniem un piketiem”.


Pie Kongresu nama policija konstatēja vairākus cilvēkus ar plakātiem, kas pauda savu viedokli. Tā kā policijai bija pamats uzskatīt, ka pikets bija izsludināts publiski, bet nebija pieteikts un neritēja saskaņā ar likumu “Par sapulcēm, gājieniem un piketiem”, akcijas dalībnieki tika nogādāti uz VP Rīgas reģiona Ziemeļu policijas iecirkni paskaidrojuma sniegšanai. Tika uzsāktas sešas administratīvās lietvedības, lai to izmeklēšanas gaitā noskaidrotu, vai notikušajā ir saskatāmas  administratīvā pārkāpuma pazīmes. Gadījumā, ja tiks konstatēts, ka ir saskatāmas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 174.3 pantā minētās pazīmes, tiks sastādīti administratīvo pārkāpumu protokoli un tie tiks nodoti tiesas izskatīšanai. Savukārt, gadījumā, ja netiks konstatēti pārkāpumi, uzsāktās administratīvās lietas tiks izbeigtas. 

Atgādinām, ka atbilstoši likuma “Par sapulcēm gājieniem un piketiem”  3. pantam, “ikvienam, atbilstoši šim likumam, ir tiesības organizēt miermīlīgas sapulces, gājienus vai piketus, kā arī piedalīties tajos”. Šī likuma III. nodaļa nosaka kārtību, kādā tiek iesniegts un izskatīts pieteikums par piketa organizēšanu. Saskaņā ar šā likuma 24. pantu, “policija nepieļauj tādas sapulces gājienus un piketus, kas organizēti neievērojot šā likuma prasības”.     

Vienlaikus atgādinām, ka arī turpmāk policija rīkosies atbilstoši Latvijas republikas Satversmei, likumam “Par policiju”, un citiem normatīvajiem aktiem.    

Sagatavoja:
Sigita Pildava
Valsts Policijas
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
E-pasts: sigita.pildava@vp.gov.lv
Tālrunis: 67075088
Mobilais tālrunis: 27891986

 


Atpakaļ