Ugunsdrošības stāvoklis sociālās aprūpes iestādēs nedaudz uzlabojies

25.10.2011

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) teritoriālo struktūrvienību ugunsdrošības uzraudzības inspektori veica plānotās ugunsdrošības pārbaudes sociālās aprūpes iestādēs. Kopumā tika pārbaudīti 190 objekti. Izvērtējot ugunsdrošības stāvokli šajos objektos un salīdzinot to ar iepriekšējos gados veikto pārbaužu rezultātiem var secināt, ka ugunsdrošības stāvoklis kaut nedaudz, tomēr uzlabojas. 


VUGD Ugunsdrošības uzraudzības pārvalde apkopojusi informāciju par būtiskākajiem ugunsdrošības pārkāpumiem sociālās aprūpes iestādēs :
- atbildīgā persona par ugunsdrošību nav apmācīta 19 objektos ( 2010.gadā - 25 objektos);
-instruktāža par ugunsdrošību nav veikta trīs iestādēs ( 2010.gadā - četrās iestādēs);
- nepieciešamas korekcijas rīcības plānā ugunsgrēka un citu ārkārtas situāciju gadījumos astoņos objektos (2010.gadā – 13 objektos);
- civilās aizsardzības plāns nav izstrādāts 36 objektos (2010.gadā – 38 objektos);
- iekšējā ugunsdzēsības ūdensapgāde nav ierīkota astoņos objektos (2010.gadā – astoņos objektos);
- elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumi nav veikti 19 objektos (2010.gadā – deviņos objektos);
- izgaismotas izeju un evakuācijas kustības virzienu norādītājzīmes nav uzstādītas 28 objektos (2010.gadā- 26 objektos);
- ugunsdzēsības līdzekļu daudzums nav pietiekams 18 objektos (2010.gadā - 13 objektos);
- ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma nav ierīkota astoņos objektos (2010.gadā – sešos objektos), ierīkota tikai daļēji 19 objektos (2010.gadā 12 objektos).

Par ugunsdrošības pārbaudēs konstatētajiem ugunsdrošības prasību pārkāpumiem tika sastādīti trīs administratīvo pārkāpuma protokoli un pieņemti lēmumi par administratīvā soda piemērošanu ar kopējo uzlikto sodu 140 Ls apmērā.

Sagatavoja:
Inga Vetere,
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas priekšniece,
e-pasts: inga.vetere@vugd.gov.lv
Tel.67075871, 26183300
 


Atpakaļ