Noslēdzas VUGD projekts par apmācības informācijas sistēmas pilnveidošanu

14.11.2011

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā ir noslēdzies projekts „VUGD apmācības informācijas sistēmas pilnveidošana”, kas noritēja Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda (ERAF) 3. darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi" ietvaros.


VUGD tika ieviesta tālmācības informācijas sistēma, pārveidojot pakalpojumus „Apmācība civilās aizsardzības jautājumos" un „Par ugunsdrošību atbildīgo personu apmācība" par elektroniskiem pakalpojumiem. Tika izveidots jauns e-pakalpojums iedzīvotājiem „Esi lietpratējs!", kas sniedz iespēju teorētiski apgūt rīcību ugunsgrēka gadījumā un citās ārkārtas situācijās, kā arī pārbaudīt un nostiprināt savas iegūtās zināšanas testā.

Izveidojot apmācības informācijas sistēmu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā, tā ļaus:
• radīt valsts un pašvaldību iestāžu, kā arī komercsabiedrību vadītājiem vai atbildīgajām personām par civilo aizsardzību iespēju attālināti iziet apmācību civilās aizsardzības jautājumos;
• ierīkot video konferences iespējas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā e-pakalpojumu realizācijai;
• radīt iespēju sagatavot par objekta ugunsdrošību atbildīgos darbiniekus, kas spētu patstāvīgi risināt ar ugunsdrošību saistītos jautājumus komercsabiedrībās, valsts un pašvaldību dibinātās iestādēs un sabiedriskās organizācijās;
• radīt iespēju Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas studentiem, iestāžu, pašvaldību un komercsabiedrību vadītājiem un Latvijas iedzīvotājiem attālināti piekļūt mācību materiāliem;
• radīt iespēju plašai sabiedrībai apgūt nepieciešamās zināšanas par ugunsgrēku cēloņiem un to novēršanu un drošības nosacījumiem, kas jāievēro, sniedzot palīdzību dažādos nelaimes gadījumos.

Projekta uzdevumu risināšanai tika atjaunota VUGD materiāli tehniskā bāze, izveidota jauna VUGD mājas lapa, elektronizēti VUGD bibliotēka un video arhīvs. VUGD tas ļaus ietaupīt resursus, bet pakalpojumu lietotājiem nodrošinās modernu, viegli pieejamu e-pakalpojumu draudzīgā vidē.


Sīkākai informācijai:
Artūrs Pokšāns
Informācijas tehnoloģiju un
telekomunikācijas nodaļas priekšnieks
Tel: +371-67075823
Mob: +371-26655366
arturs.poksans@vugd.gov.lv

Staņislavs Ļisovenko
Eiropas lietu un starptautiskās
sadarbības nodaļas vecākais inspektors
Tel: +371- 67075910
Mob: +371- 22038045
stanislavs.lisovenko@vugd.gov.lv

____________________________________________________________________

PROJEKTU „VUGD APMĀCĪBAS INFORMĀCIJAS SISTĒMAS PILNVEIDOŠANA” LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR VALSTS UGUNSDZĒSĪBAS UN GLĀBŠANAS DIENESTS.

PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

Ieguldījums Tavā nākotnē!


Atpakaļ