Par PMLP informatīvā tālruņa numura maiņu

28.02.2018

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde informē, ka no 2018. gada 1. marta mainās Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes informatīvā tālruņa numurs. Turpmāk informāciju varēs iegūt, zvanot uz tālruņa numuru +371 67209400 (līdzšinējā 8300 numura vietā).


PMLP informatīvais tālrunis dienā saņem vairāk nekā 150 zvanus, kuru saturu veido Pārvaldes klientu interesējoši jautājumi, kas visbiežāk tiek uzdoti par migrācijas jomu, par aktuālo kontaktinformāciju un par personu apliecinošu dokumentu noformēšanas kārtību.

Lai uzlabotu sniegtā pakalpojuma kvalitāti, turpmāk uz informatīvā tālruņa zvaniem atbildēs PMLP teritoriālo nodaļu darbinieki. Zvanot uz PMLP informatīvo uzziņu tālruni, klienti varēs saņemt informāciju par visiem PMLP sniegtajiem pakalpojumiem – pasēm, uzturēšanās atļaujām, vīzām, dzīvesvietas deklarēšanu, kā arī par PMLP pakalpojumu izmaksām, nodaļu darba laiku, atrašanās vietu u.c. svarīgiem jautājumiem.

Informatīvā tālruņa darba laiks: pirmdiena līdz ceturtdiena no plkst. 9.00 līdz 16.30, piektdienās no plkst. 9.00 līdz 16.00. Ārpus darba laika par pakalpojumiem varēs uzzināt, apmeklējot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes mājaslapu www.pmlp.gov.lv

Atgādinām, ka informatīvā tālruņa maksa tiks ieturēta atkarībā no klienta izvēlētā mobilā operatora un tarifa. Lai saņemtu individuālu konsultāciju par PMLP kompetencē esošajiem jautājumiem, aicinām vērsties jebkurā PMLP teritoriālajā nodaļā. 

 

Informāciju sagatavoja:
PMLP Personāla vadības un sabiedrisko attiecību departaments
prese@pmlp.gov.lv, 67219561


Atpakaļ