Uzsāk robežas joslas ierīkošanu gar Latvijas - Baltkrievijas valsts robežu

17.07.2018

Valsts robežsardze noslēdz vispārīgo vienošanos par valsts robežas joslas gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas robežu ierīkošanu.

Vienošanās noslēgta pamatojoties uz IeM Nodrošinājuma valsts aģentūras izsludinātā iepirkuma konkursa (IeM NVA 2017/147) rezultātiem, ar atklātā konkursa uzvarētāju SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"".

Izbūves gaitā paredzēts izveidot pēdu kontroles zonu, patruļas takas, lai varētu pārvietoties ar kvadriciklu pēc iespējas lielākā robežas posmā, atsevišķos stipri pārmitrinātos posmos, aprīkojot takas ar laipu klājumu, kur pārvietoties robežsargam ar suni, kā arī izbūvēt žogu 130 km garumā, izņemot gar Daugavas upi un ezeriem.

Lai uzlabotu vides apstākļus, projekts paredz arī robežgrāvju un atsevišķu upju posmu: Aktica - 9,5 km, Tovša - 2.11 km, Robežupe - 2.11 km, Zilupe - 8.31 km tīrīšanu (meliorāciju).

Būvdarbus paredzēts veikt četru gadu termiņā, un to izmaksas ir 27 649 435 euro (ar PVN).

Valsts robežas infrastruktūras izveidei ir būtiska loma Valsts robežsardzes funkciju izpildē, proti, robežas joslas sakārtošana paaugstina reaģēšanas iespējas pārkāpumu konstatēšanas gadījumā, atvieglo pārkāpumu identificēšanu uz valsts robežas, kā arī paaugstina iespējas kvalitatīvi atklāt un fiksēt robežpārkāpēju pēdas.

Informāciju sagatavoja:
Kristīne Pētersone
Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Stratēģiskās attīstības un sabiedrisko attiecību nodaļas galvenā inspektore, tālr. 670756739, mob. 28364592, e-pasts: kristine.petersone@rs.gov.lv


Atpakaļ