Norisināsies starptautiskā konference “Sabiedrības drošība Baltijas jūras reģionā: izaicinājumi un risinājumi”

22.11.2018

Otrdien, 27.novembrī, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) un Rīgas Stradiņa universitāte sadarbībā ar Baltijas jūras valstu padomes sekretariātu, Zviedrijas Institūtu un Zviedrijas Civilās aizsardzības aģentūru organizē starptautisku konferenci “Sabiedrības drošība Baltijas jūras reģionā: izaicinājumi un risinājumi”.


Starptautiskajā konferencē, kuras vadmotīvs ir drošības jautājuma ieviešana izglītībā un sabiedrības izpratnes veicināšana par drošību Baltijas jūras valstu reģionā, eksperti no Lielbritānijas, Vācijas, Igaunijas, Apvienoto nāciju organizācijas, Zviedrijas un Latvijas identificēs kopīgus izaicinājumus un vienosies par potenciāliem risinājumiem sabiedrības drošības stiprināšanā. Konference piedalīsies Baltijas līderības programmas absolventi, kuri ikdienā rūpējas par savas valsts iedzīvotāju drošību (plašāk šeit).

Konferencē tiks sniegts ieskats un papildinātas dalībnieku zināšanas par pašreizējo sabiedrības drošības kultūru Baltijas jūras reģionā un to, kā risku uztvere ietekmē izpratni par sabiedrības drošību.
Konferences programma sastāv no vairākiem blokiem – divām paneļdiskusijām par izglītību kā sabiedrības drošības būtisku elementu un  sabiedrības izpratnes veicināšanu reģionālajā līmenī, kā arī diviem interaktīviem semināriem. Īpaši šai konferencei tika izveidots piemērs ar papildinātās realitātes izmantošanu sabiedrības izglītošanā par drošību – piemērs tiks demonstrēts ar bukleta “Vai tu zini, kā rīkoties ārkārtas gadījumos” palīdzību.

Konferences programma:

9.00-9.30
   
Agrita Kiopa, Rīgas Stradiņa universitātes prorektore

Dimitrijs Trofimovs, Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

Maira Mora, Baltijas jūras valstu padomes sekretariāta ģenerāldirektore


Nils Svartz, Zviedrijas civilās aizsardzības aģentūras ģenerāldirektora vecākais padomdevējs, Zviedrijas civilās aizsardzības aģentūras bijušais ģenerāldirektora pienākumu izpildītājs

VIESLEKCIJA
9.30-10.10

Kopējā sabiedrības drošība: kur mēs stāvam ar jēdzienu “kopējā”?

Kristina Syk, Straterno AB izpilddirektore un stratēģiskā konsultante, Zviedrija

Kristina Syk ir pieredze gan Zviedrijas civilajā, gan militārajā aizsardzībā. Pēdējos sešu gadus Kristina strādājusi pie Zviedrijas totālās aizsardzības koncepcijas izstrādes, īpaši ar civilās aizsardzības jautājumiem. Līdzautore grāmatas projektā “Sabiedrības drošība Baltijas jūras reģionā: pieredzes kartēšana un politikas nozīmīguma celšana”, Latvijas Ārpolitikas institūts, 2018.
    

1. PANEĻDISKUSIJA:

IZGLĪTĪBA KĀ SABIEDRĪBAS DROŠĪBAS KULTŪRAS PAMATELEMENTS

10.30-11.30

Moderatore: Elīna Vrobļevska, Rīgas Stradiņa universitāte

1. Mārtiņš Baltmanis, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieka vietnieks, Latvija

Sabiedrības drošība kā valsts izglītības sistēmas sastāvdaļa

2. Ruta Siliņa, Komunikācijas un starptautiskās sadarbības nodaļas vadītāja, Latvijas Republikas Tiesībsarga birojs, Latvija

Izglītojošo materiālu izplatīšana sabiedrībai par krīzes situācijām: Latvijas ministriju gadījumu analīze

3. Elisabeth Braw, Aizsardzības un drošības studiju Apvienoto Karalisko dienestu institūts, Lielbritānija

Drošas sabiedrības identitāte

4. Alain Pagani, Vācijas Mākslīgā intelekta pētniecības centra Paplašinātās realitātes departamenta direktora vietnieks, Vācija

Paplašinātās realitātes izmantošana izglītojot par sabiedrības drošību

Digitālās aģentūras Overly prezentētie paplašinātās realitātes piemēri par izglītošanu sabiedrības drošības jautājumos. www.overly.lv

2. PANEĻDISKUSIJA:

REĢIONĀLĀS IZPRATNES VEICINĀŠANA: PIELĀGOTA PIEEJA

11:30- 12:30

Moderatore: Ms Elīna Vrobļevska, Rīgas Stradiņa universitāte

1.Roberts Ķīlis, Sociālantropologs, bijušais izglītības un zinātnes ministrs, Latvija

Sabiedrības riska uztvere

2.Aleksandra Moorast, Igaunijas Publisko attiecību asociācijas valdes locekle, Igaunija

Mūsdienu pieeja izpratnes veicināšanas kampaņu veidošanā un risinājumi sarežģītas informācijas nodošanā

3. Sabine Freizer, ANO Sievietes, Reģionālās pārvaldes, miera un drošības politikas padomniece, Apvienoto Nāciju Organizācija

Dzimumu-atbildīgas izpratnes veicināšana katastrofu riska mazināšanā nacionālā un reģionālā līmenī

4. Magnus Ekengren, Zviedrijas Aizsardzības universitātes Drošības, stratēģijas un līderības departamenta profesors, Zviedrija
 

Sabiedrības izpratnes veicināšana par starptautisko aktieru daudzveidību un pievienoto vērtību Baltijas drošībā
 
Konference norisināsies Rīgas Stradiņa universitātē, Dzirciema ielā 16, Rīgā, un ikviens interesents to varēs vērot neklātienē VUGD mājaslapā šeit. Konferences valoda būs angļu.

Mediju iespējas:foto, video un komentāra iegūšanas iespējas pirms konferences no plkst. 8.30 līdz 8.55, jo klātienē vērot konferenci nebūs iespējams. Lūgums savlaicīgi, līdz 26.novembra plkst. 11.00, pieteikt savas vēlmes, rakstot uz inta.palkavniece@vugd.gov.lv vai zvanot 27098250.

Šobrīd Latvija prezidē Baltijas jūras valstu padomē (BJVP), kuras ietvaros VUGD kā atbildīgais dienests valstī par civilo aizsardzību, organizē vairākus pasākumus, tostarp arī šo starptautisko konferenci, kuras rezultāti tiks izmantoti turpmākajam darbam BJVP un vienlaikus arī kopējās sabiedrības drošības kultūras kā prioritātes attīstīšanā.

BJVP ir vispārējs politisks reģiona starpvaldību sadarbības forums, kas dibināts 1992.gadā un to veido 11 Baltijas jūras reģiona valstis – Zviedrija, Somija, Igaunija, Latvija, Lietuva, Vācija, Polija, Dānija, Norvēģija, Īslande un Krievija, kā arī Eiropas Komisija.
 
Plašākai informācijai:
Inta Palkavniece
VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļa
Tel. 67075871, 27098250 inta.palkavniece@vugd.gov.lv


Atpakaļ