NVA varēs pārdot izņemto mantu elektronisko izsoļu vietnē

Tiesu administrācija un Nodrošinājuma valsts aģentūra 2019. gada 6. augustā parakstīja starpresoru vienošanos par Nodrošinājuma valsts aģentūras izsoļu organizēšanu elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv).


Ar šīs starpresoru vienošanās noslēgšanas brīdi Nodrošinājuma valsts aģentūra ir tiesīga rīkot administratīvo pārkāpumu lietās izņemtās mantas realizāciju elektroniskā izsolē elektronisko izsoļu vietnē atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 7. decembra noteikumiem Nr. 1098 “Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem”.

Vienlaikus starpresoru vienošanās paredz, ka Nodrošinājuma valsts aģentūra ir tiesīga veikt izsoļu organizēšanu elektronisko izsoļu vietnē attiecībā uz cita veida tās valdījumā vai turējumā esošo mantu, ja citos tiesību aktos tiek noteikta šāda kompetence. Nodrošinājuma valsts aģentūra varēs pārdot izsolē elektronisko izsoļu vietnē arī valsts pārvaldes funkciju īstenošanai nepiemērotu Iekšlietu ministrijas valdījumā esošo valsts nekustamo īpašumu Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā.

Tas palielina Nodrošinājuma valsts aģentūras izredzes izdevīgāk pārdot izsolāmo kustamo un nekustamo mantu, jo elektronisko izsoļu vietnei ir plašs lietotāju loks, izsoļu organizēšana tajā ir ērta gan izsoles organizatoram, gan izsoles dalībniekiem.


Atpakaļ