VUGD šogad veicis teju četrus tūkstošus ugunsdrošības pārbaužu

28.08.2019

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) ugunsdrošības inspektori, kā arī daļu un posteņu komandieri ik dienu veic plānotās un neplānotās ugunsdrošības pārbaudes dažādos objektos. Kopš gada sākuma Latvijā ir veiktas vairāk nekā 3875 ugunsdrošības pārbaudes.

VUGD Ugunsdrošības uzraudzības pārvaldes priekšnieks Dzintars Lagzdiņš skaidro, ka “VUGD amatpersonas ik dienu veic pārbaudes dažādos objektos. Nereti nākas saskarties ar uzskatiem, ka Ugunsdrošības noteikumu prasības ir jāievēro, jo tas ir vajadzīgs tikai VUGD, bet pārbaudes tiek veiktas, lai uzliktu sodu. Tomēr tas neatbilst īstenībai, jo ugunsdrošības prasības nav domātas tam, lai apgrūtinātu vai sodītu cilvēkus, bet rūpētos par drošas vides radīšanu. VUGD amatpersonas velta daudz laika un darba, lai izskaidrotu ugunsdrošības prasības, tādēļ aicinu ikvienu izmantot iespējas un konsultēties ar ugunsdrošības inspektoriem par to, kā novērst ugunsnelaimes vai mazināt to ietekmi!”

Lai nodrošinātu ugunsdrošības noteikumu prasību ievērošanu, regulāras pārbaudes notiek dažādās objektu grupās, piemēram – publiskajās ēkās, ražošanas un lauksaimniecības  objektos, tirdzniecības un pakalpojumu objektos, dzīvojamā sektorā u.c. Līdz šā gada 15.augustam Vidzemes reģionā veiktas kopumā jau 754 pārbaudes, Latgales reģionā – 921, Kurzemes reģionā – 507, Zemgales reģionā – 779, Rīgas reģionā – 872, savukārt VUGD Ugunsdrošības uzraudzības pārvalde veikusi 42 pārbaudes.

Pērn valstī kopumā veiktas vairāk nekā 8700 ugunsdrošības pārbaudes. Izvērtējot rezultātus un VUGD rīcībā esošo statistiku, šī gada sākumā  tika paplašināts pārbaudāmo objektu saraksts, katrā reģionā nosakot atšķirīgas prioritāri pārbaudāmo objektu grupas, piemēram, Kurzemes reģionā papildus pārbauda kūdras ieguves vietas, Vidzemes reģionā – kokapstrādes objektus, Rīgas reģionā – noliktavas, bet Zemgales un Latgales reģionā pārbaudīs saimnieciskās darbības objektus, kuri izvietoti daudzstāvu dzīvojamajās mājās. Valstī kopumā turpinās papildu pārbaudes daudzdzīvokļu dzīvojamo māju koplietošanas telpās.

Pārbaudāmo objektu un būvobjektu klāsts tika paplašināts, lai uzlabotu un pilnveidotu ugunsdrošības situāciju valstī, kā arī pamatojoties uz risku izvērtējumu, tostarp analizējot ugunsgrēku izcelšanās vietas. Šāds risinājums paredzēts arī šī gada 8.janvārī Ministru kabineta apstiprinātajā konceptuālajā ziņojumā “Par valsts politiku ugunsdrošības jomā”, kura mērķis ir uzlabot situāciju ugunsdrošības jomā Latvijā.

  No šā gada maija līdz novembrim papildus notiek arī ugunsdrošības pārbaudes būvniecības objektos, kur tiek būvētas publiskās ēkas, kurās paredzēts vienlaikus atrasties vairāk par 25 cilvēkiem. Minētās pārbaudes tika iekļautas plānā, ņemot vērā ugunsgrēku skaita pieaugumu būvobjektos. Līdz šim būvniecības laikā ugunsdrošības pārbaudes tika veiktas tikai trešās grupas būvēs, kas ir, piemēram, ēkas ar vairāk nekā pieciem virszemes stāviem, publiskās ēkas, kurās paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā 100 cilvēkiem, ražošanas ēkās, kuru kopējā platība ir lielāka par 1000m2 u.c. būvēs.

Skaidrojam, ka pirms plānveida ugunsdrošības pārbaudes veikšanas, VUGD amatpersonas sazinās ar pārbaudāmā objekta pārstāvi, lai vienotos par pārbaudes laiku. Ierodoties uz pārbaudi, amatpersonai ir jānosauc savs uzvārds, amats un jāuzrāda dienesta apliecība. Savukārt pēc pārbaudes amatpersona informēs par ugunsdrošību objektā atbildīgo personu par ugunsdrošības pārbaudes rezultātiem un mēneša laikā izdos pārbaudes aktu.

Līdztekus, valsts ugunsdrošības uzraudzības ietvaros, VUGD amatpersonas objektos veic arī neplānotās ugunsdrošības pārbaudes, kur objektu atbildīgās personas netiek informētas par šādu pārbaužu veikšanu. Neplānotās pārbaudes tiek veiktas, pamatojoties uz Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta rakstveida lēmumu. Konstatētos ugunsdrošības prasību pārkāpumus, VUGD amatpersona norāda pārbaudes aktā, nosakot pārkāpumu novēršanas termiņus. Ja pārbaudē tiek konstatēti būtiski ugunsdrošības prasību pārkāpumi, kas rada tiešus ugunsgrēka izcelšanās draudus, tad amatpersona var arī pieņemt lēmumu par objekta darbības apturēšanu. Papildus VUGD amatpersonas par konstatētajiem pārkāpumiem var administratīvi sodīt.

Atgādinām, ka laika posmā no 1.augusta līdz 31.oktobrim VUGD amatpersonas aktīvi konsultēs iedzīvotājus, apsekojot dzīvojamās mājās. Amatpersonas izskaidros iedzīvotājiem ugunsdrošības prasības mājokļos, kā arī sniegs noderīgu informāciju, kas jāievēro, lai novērstu ugunsgrēkus un par dūmu detektoru uzstādīšanu. Aicinām iedzīvotājus uzdot sev interesējošos jautājumus un saņemt bezmaksas konsultācijas!


Plašākai informācijai:
Agrita Vītola
VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļa
Tel. 67075854, prese@vugd.gov.lv    

Atpakaļ