30.04.2009

Eksperts civilās aizsardzības jomā Eiropas Komisijas Vides ģenerāldirektorātā amatu

Iekšlietu ministrija izsludina konkursu uz nacionālā eksperta: Eksperts civilās aizsardzības jomā Eiropas Komisijas Vides ģenerāldirektorātā amatu.

Pieteikšanās termiņš: 2009. gada 30.aprīlis.


Pretendentiem jāiesniedz motivēts pieteikums un dzīves apraksts (Eiropas CV  formātā) latviešu un angļu valodā, darba devēja Latvijā apliecinājums (saskaņā ar MK 28.04.2008. noteikumiem Nr.304 „Noteikumi par kārtību, kādā nacionālos ekspertus norīko darbā  Eiropas Savienības institūcijās”), atbilstību izvirzītajām prasībām apliecinošu dokumentu kopijas un citi pretendenta CV norādīto prasmju vai zināšanu apliecinoši dokumenti Iekšlietu ministrijas Personāla un kvalitātes vadības nodaļā – Čiekurkalna 1. līnijā 1, 2. korpusā, 225. kabinetā. Tālrunis uzziņām : 67219495. Elektroniski iesniedzamos dokumentus (pieteikuma vēstuli un CV latviešu un angļu valodā) sūtīt uz elektroniskā pasta adresi: kristine.vidusa@iem.gov.lv
Papildus informācija par nacionālo ekspertu norīkošanu darbā Eiropas Savienības institūcijās atrodama šeit

<<pielikumā darba apraksts>>