03.07.2009

Eksperts liela mēroga IT sistēmu jomā

.
Iekšlietu ministrija izsludina konkursu uz nacionālā eksperta:
 
Eksperts liela mēroga IT sistēmu jomā (Šengenas informācijas sistēma, VIS, EURODAC)  EK Tieslietu, brīvības un drošības ģenerāldirektorātā  amatu.
 
Pieteikšanās termiņš: 2009. gada 02.jūlijs.

Papildus informācija par nacionālo ekspertu norīkošanu darbā Eiropas Savienības institūcijās atrodama  .iesniedzamos dokumentus (pieteikuma vēstuli un CV latviešu un angļu valodā) sūtīt uz elektroniskā pasta adresi: ministrijas Personāla un kvalitātes vadības nodaļā –Čiekurkalna 1. līnijā 1, 2. korpusā, 225. kabinetā. Tālrunis uzziņām : 67219495. Elektroniskiatbilstību izvirzītajām prasībām apliecinošu dokumentu kopijas un citi pretendenta CV norādīto prasmju vai zināšanu apliecinoši dokumenti Iekšlietu(saskaņā ar MK 28.04.2008. noteikumiem Nr.304 „Noteikumi par kārtību, kādā nacionālos ekspertus norīko darbā  Eiropas Savienības institūcijās”), Pretendentiem jāiesniedz motivēts pieteikums un dzīves apraksts (Eiropas CV  formātā) latviešu un angļu valodā,  darba devēja Latvijā apliecinājums
Papildus informācija par nacionālo ekspertu norīkošanu darbā Eiropas Savienības institūcijās atrodama http://www.mfa.gov.lv/lv/eu/darbs/ieredni/.

<pielikumā darba apraksts>