06.11.2009

Eksperts interneta vides drošības jautājumos Eiropas Kopīgo pētījumu centra Pilsoņu aizsardzības un drošības institūtā

Iekšlietu ministrija izsludina konkursu uz nacionālā eksperta interneta vides drošības jautājumos Eiropas Kopīgo pētījumu centra Pilsoņu aizsardzības un drošības institūtā amatu.

Pieteikšanās termiņš: 2009. gada 05.novembris.


Pretendentiem jāiesniedz motivēts pieteikums un dzīves apraksts (Eiropas CV  formātā) latviešu un angļu valodā,  darba devēja Latvijā apliecinājums
(saskaņā ar MK 28.04.2008. noteikumiem Nr.304 „Noteikumi par kārtību, kādā nacionālos ekspertus norīko darbā  Eiropas Savienības institūcijās”),
atbilstību izvirzītajām prasībām apliecinošu dokumentu kopijas un citi pretendenta CV norādīto prasmju vai zināšanu apliecinoši dokumenti Iekšlietu
ministrijas Administratīvā departamenta Personāla vadības nodaļā –Čiekurkalna 1. līnijā 1, 2. korpusā, 225. kabinetā. Tālrunis uzziņām : 67219495. Elektroniski
iesniedzamos dokumentus (pieteikuma vēstuli un CV latviešu un angļu valodā) sūtīt uz elektroniskā pasta adresi: kristine.vidusa@iem.gov.lv .
Papildus informācija par nacionālo ekspertu norīkošanu darbā Eiropas Savienības institūcijās atrodama http://www.mfa.gov.lv/lv/eu/darbs/ieredni/ .


pielikumā darba apraksts