13.11.2009

Eksperts Šengenas novērtēšanas jautājumos darbam ES Padomes Ģenerālsekretariātā

Iekšlietu ministrija izsludina konkursu uz nacionālā eksperta:

Eksperts  Šengenas novērtēšanas jautājumos darbam ES Padomes Ģenerālsekretariātā amatu.

Pieteikšanās termiņš: 2009. gada 13.novembris.


Pretendentiem jāiesniedz motivēts pieteikums un dzīves apraksts (Eiropas CV  formātā) latviešu un angļu valodā,  darba devēja Latvijā apliecinājums (saskaņā ar MK 28.04.2008. noteikumiem Nr.304 „Noteikumi par kārtību, kādā nacionālos ekspertus norīko darbā  Eiropas Savienības institūcijās”), atbilstību izvirzītajām prasībām apliecinošu dokumentu kopijas un citi pretendenta CV norādīto prasmju vai zināšanu apliecinoši dokumenti Iekšlietu ministrijas Administratīvā departamenta Personāla vadības nodaļā – Čiekurkalna 1. līnijā 1, 2. korpusā, 225. kabinetā. Tālrunis uzziņām : 67219495. Elektroniski iesniedzamos dokumentus (pieteikuma vēstuli un CV latviešu un angļu valodā) sūtīt uz elektroniskā pasta adresi: kristine.vidusa@iem.gov.lv .

Papildus informācija par nacionālo ekspertu norīkošanu darbā Eiropas Savienības institūcijās atrodama http://www.mfa.gov.lv/lv/eu/darbs/ieredni/

 

<pielikumā darba apraksts>