02.02.2010

Eksperts imigrācijas un integrācijas politikas jomā darbam Eiropas Komisijas Tiesiskuma, Brīvības un drošības ģenerāldirektorātā

Iekšlietu ministrija izsludina konkursu uz nacionālā eksperta:
Eksperts imigrācijas un integrācijas politikas jomā darbam Eiropas Komisijas Tiesiskuma, Brīvības un drošības ģenerāldirektorātā  amatu.

Pieteikšanās termiņš: 2010. gada 02.februāris.


Pretendentiem jāiesniedz motivēts pieteikums un dzīves apraksts (Eiropas CV  formātā) latviešu un angļu valodā, darba devēja Latvijā apliecinājums (saskaņā ar MK 28.04.2008. noteikumiem Nr.304 „Noteikumi par kārtību, kādā nacionālos ekspertus norīko darbā  Eiropas Savienības institūcijās”), atbilstību izvirzītajām prasībām apliecinošu dokumentu kopijas un citi pretendenta CV norādīto prasmju vai zināšanu apliecinoši dokumenti Iekšlietu
ministrijas Administratīvā departamenta Personāla vadības nodaļā – Čiekurkalna 1. līnijā 1, 2. korpusā, 225. kabinetā. Tālrunis uzziņām : 67219495. Elektroniski iesniedzamos dokumentus (pieteikuma vēstuli un CV latviešu un angļu valodā) sūtīt uz elektroniskā pasta adresi: kristine.vidusa@iem.gov.lv.

pielikumā darba apraksts(JLS-B-1)

Papildus informācija par nacionālo ekspertu norīkošanu darbā Eiropas Savienības institūcijās atrodama http://www.mfa.gov.lv/lv/eu/darbs/ieredni/ .