15.03.2010

Eksperts gaisa operāciju sektorā darbam Aģentūrā operatīvās sadarbības vadībai pie ES ārējām robežām

Iekšlietu ministrija izsludina konkursu uz nacionālā eksperta:

Eksperts gaisa operāciju sektorā darbam Aģentūrā operatīvās sadarbības vadībai pie ES ārējām robežām (FRONTEX) amatu. 

Pieteikšanās termiņš Latvijā: 2010.gada 15.marts


Pretendentiem jāiesniedz standarta pieteikuma veidlapa (pielikumā vai http://www.frontex.europa.eu/job_opportunities/seconded_national_experts/) latviešu un angļu valodā, darba devēja apliecinājums (pielikumā SNE.FORM1a),  darba devēja Latvijā apliecinājums (saskaņā ar MK 28.04.2008. noteikumiem Nr.304 Noteikumi par kārtību, kādā nacionālos ekspertus norīko darbā  Eiropas Savienības institūcijās), atbilstību izvirzītajām prasībām apliecinošu dokumentu kopijas un citi pretendenta pieteikuma veidlapā norādīto prasmju vai zināšanu apliecinoši dokumenti Iekšlietu ministrijas  Personāla vadības nodaļā Čiekurkalna 1. līnijā 1, 2. korpusā, 225. kabinetā. Tālrunis uzziņām : 67219495. Elektroniski iesniedzamos dokumentus (pieteikuma veidlapu latviešu un angļu valodā) sūtīt uz elektroniskā pasta adresi: kristine.vidusa@iem.gov.lv.
Papildus informācija par nacionālo ekspertu norīkošanu darbā Eiropas Savienības institūcijās atrodama http://www.mfa.gov.lv/lv/eu/darbs/ieredni/.

 

 

<pielikumā darba apraksts , pieteikuma veidlapa, apliecinājuma forma, FRONTEX  sekondēto ekspertu piesaistīšanas noteikumi>