30.04.2010

Eksperts narkotiku apkarošanas jomā darbam Eiropas Komisijas Tiesiskuma, brīvības un drošības ģenerāldirektorātā

Iekšlietu ministrija izsludina konkursu uz nacionālā eksperta:

Eksperts narkotiku apkarošanas jomā darbam Eiropas Komisijas Tiesiskuma, brīvības un drošības ģenerāldirektorātā (JLS-D-3)amatu. 

Pieteikšanās termiņš Latvijā: 2010.gada 30.aprīlis

 


Pretendentiem jāiesniedz motivēts pieteikums un dzīves apraksts (Eiropas CV  formātā) latviešu un angļu valodā,  darba devēja Latvijā apliecinājums (saskaņā ar MK 28.04.2008. noteikumiem Nr.304 „Noteikumi par kārtību, kādā nacionālos ekspertus norīko darbā  Eiropas Savienības institūcijās”), atbilstību izvirzītajām prasībām apliecinošu dokumentu kopijas un citi pretendenta CV norādīto prasmju vai zināšanu apliecinoši dokumenti Iekšlietu ministrijas  Personāla vadības nodaļā –Čiekurkalna 1. līnijā 1, 2. korpusā, 225. kabinetā. Tālrunis uzziņām : 67219495.
Elektroniski iesniedzamos dokumentus (pieteikuma vēstuli un CV latviešu un angļu valodā) sūtīt uz elektroniskā pasta adresi: kristine.vidusa@iem.gov.lv.

Papildus informācija par nacionālo ekspertu norīkošanu darbā Eiropas Savienības institūcijās atrodama http://www.mfa.gov.lv/lv/eu/darbs/ieredni/
 


 

 

<pielikumā darba apraksts>