10.09.2010

Eksperts darbam Kosovā palīdzības sniegšanai Kososvas policijai

Iekšlietu ministrija informē ka tiek meklēts eksperts darbam Kosovā palīdzības sniegšanai Kososvas policijai.


Sīkāka informācija  atrodama klāt pievienotajā pielikumā (uzaicinājuma vēstule un uzdevumu apraksts potenciālajam ekspertam).

Visi izdevumi (izņemot vīzas), kā arī eksperta atalgojums, tiek segti no TAIEX finanšu instrumenta un arī visas administratīvās lietas (biļešu iegāde un viesnīcu rezervēšana) tiek organizētas no TAIEX Sekretariāta puses.

Eksperta pieteikšanās termiņš ir 2010.gada 10.septembris.

Misija ir paredzēta 120 darba dienu garumā 6 mēnešu laikā (misijas sākums tiek plānots oktobrī).

Pievienotie faili