07.01.2011

Iekšlietu ministrija izsludina konkursu uz nacionālo ekspertu


- IT eksperts darbam ar Šengenas informācijas sistēmu Eiropas Komisijas Iekšlietu ģenerāldirektorātā (HOME-C-3);

- Eksperts nelegālo darbību apkarošanas jautājumos ārējās palīdzības jomā Eiropas Krāpšanas novēršanas birojā (OLAF-A-4)  amatiem.

Pieteikšanās termiņš: 2011. gada 07. janvāris

Pretendentiem, piesakoties uz izsludināto vakanci, jāiesniedz Iekšlietu ministrijas  Personāla vadības nodaļā – Čiekurkalna 1.līnijā1, 2. korpusā, 225. kabinetā sekojoši dokumenti:

    * pieteikums angļu valodā (adresēts attiecīgajai ES institūcijai),
    * izglītību apliecinošu dokumentu kopijas,
    * CV angļu vai vācu, vai franču valodā (Eiropas CV formātā)
    * Darba devēja Latvijā apliecinājums (latviešu valodā).

Elektroniski iesniedzamos dokumentus (pieteikuma vēstuli un CV latviešu un angļu valodā) sūtīt uz elektroniskā pasta adresi: kristine.vidusa@iem.gov.lv .

Papildus informācija par nacionālo ekspertu norīkošanu darbā Eiropas Savienības institūcijās atrodama http://www.mfa.gov.lv/lv/eu/darbs/ieredni/ .

Pievienotie faili