11.06.2011

Iekšlietu ministrija izsludina konkursu uz nacionālā eksperta politikas plānošanas, starpinstitūciju sadarbības un juridiskajos jautājumos Eiropas Komisijas Iekšlietu ģenerāldirektorātā amatu

Iekšlietu ministrija izsludina konkursu uz nacionālā eksperta:

Eksperts politikas plānošanas, starpinstitūciju sadarbības un juridiskajos jautājumos Eiropas Komisijas Iekšlietu ģenerāldirektorātā  amatu.


Pielikumā: darba apraksts (HOME-0-1)

Pieteikšanās termiņš: 2011.gada 10.jūnijs.

Pretendentiem, piesakoties uz izsludināto vakanci, jāiesniedz Iekšlietu ministrijas  Personāla vadības nodaļā – Čiekurkalna 1.līnijā1, 2. korpusā, 225. kabinetā sekojoši dokumenti:

    * pieteikums angļu valodā (adresēts attiecīgajai ES institūcijai),
    * izglītību apliecinošu dokumentu kopijas,
    * CV angļu vai vācu, vai franču valodā (Eiropas CV formātā)
    * Darba devēja Latvijā apliecinājums (latviešu valodā).

Elektroniski iesniedzamos dokumentus (pieteikuma vēstuli un CV latviešu un angļu valodā) sūtīt uz elektroniskā pasta adresi: kristine.vidusa@iem.gov.lv .