24.06.2011

Iekšējās drošības departamenta direktors Eiropas Ārējās darbības dienestā

Iekšējās drošības departamenta direktors Eiropas Ārējās darbības dienestā

Pieteikšanās termiņš: 24.06.2011

Vakances apraksts (pielikumā)


Valsts un atsevišķos gadījumos arī privāto struktūru darbinieki var tikt norīkoti darbā Eiropas Savienības (ES) institūcijās kā nacionālie eksperti. Vispārējās prasības amata kandidātiem ir augstākā izglītība un vismaz 3 gadu darba pieredze. Katra ES institūcija var izvirzīt papildus prasības pretendentam uz konkrētu amatu.

Nacionālo ekspertu norīkojuma periods visbiežāk ilgst 2 gadus, ar iespēju norīkojumu pagarināt, taču nepārsniedzot 4 gadus kopumā. Nacionālajam ekspertam darba algu un sociālo apdrošināšanu maksā darba devējs Latvijā, bet ES institūcija maksā dienas naudu un pārcelšanās izdevumus.

Kārtību, kādā nacionālie eksperti tiek norīkoti darbā ES institūcijās, nosaka ES institūciju izstrādātie tiesību akti.

Atbildīgā institūcija par informācijas apriti un koordināciju, kas saistīta ar nacionālo ekspertu norīkošanu darbā un atsaukšanu no darba ES institūcijās, ir LR Ārlietu ministrija. Vakances tiek publicētas LR Ārlietu ministrijas mājas lapā un atbildīgās ministrijas mājas lapā.

Pretendentiem, piesakoties uz izsludināto vakanci, jāiesniedz Iekšlietu ministrijas  Personāla vadības nodaļā – Čiekurkalna 1.līnijā1, 2. korpusā, 225. kabinetā sekojoši dokumenti:

    * pieteikums angļu valodā,
    * izglītību apliecinošu dokumentu kopijas,
    * CV angļu vai vācu, vai franču valodā (Eiropas CV formātā) http://europass.cedefop.europa.eu
    * Darba devēja Latvijā apliecinājumu (latviešu valodā).

Pieteikuma dokumentus nosūtīt Iekšlietu ministrijas  koordinatoram – Personāla vadības nodaļas vecākajai referente  Kristīnei Vīdušai, e-pasta adrese: Kristine.Vidusa@iem.gov.lv , tālr. 67219495.

Vairāk informācijas par ES institūciju izsludinātajiem konkursiem nacionālajiem ekspertiem pieejama LR Ārlietu ministrijas mājas lapā http://www.mfa.gov.lv