gerbonis Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrija

Černobiļas AES seku likvidēšanas dalībnieku godināšanai