Pilot projekts „Brīdināšanas sistēma par bērnu nolaupīšanu”


Pilot projekts „Brīdināšanas sistēma par bērnu nolaupīšanu”

1. Vispārējais mērķis: atbalstīt ES dalībvalstis bērnu trauksmes sistēmas mehānisma ieviešanā.

2. Konkrētie mērķi:
- izveidot bērnu trauksmes sistēmas mehānismu dalībvalstīs;
- paaugstināt bērnu trauksmes sistēmas mehānismu savienojamību un koordināciju starp dalībvalstīm;
- attīstīt struktūru un procedūras, lai efektīvāk varētu atrisināt bērnu nolaupīšanas gadījumus pārrobežu kontekstā.

3. Projekta pieteicēji: tiesībsargājošās iestādes, NVO, kurām ir vienošanās ar nacionāla līmeņa iestādi bērnu nolaupīšanas jomā, publiskās un privātās organizācijas, kurām ir vienošanās ar nacionāla līmeņa iestādi bērnu nolaupīšanas jomā.

4. Budžets: 2009.gadā pieejamais finansējums no Eiropas Kopienas ir 1`000`000 eiro.

5. 2009.gada projektu pieteikuma konkurss ir izsludināts ar pieteikšanās termiņu līdz 17.06.2009.

6. Plašāka informācija par projekta konkursu ir pieejama Eiropas Komisijas mājas lapā


Atpakaļ