VPK Arodizglītības programmas „Policijas darbs” kadetu izlaidums