Iekšlietu ministrijas iestādes informē ministri par aktuālāko iekšējās kontroles jomā