Darba un civilās aizsardzības katedras, ugunsdrošības un civilās aizsardzības speciālistu izlaidums