Pārrunas Iekšlietu ministrijā ar Latvijas Pašvaldību savienību par gatavību iespējamiem plūdiem