Darba grupas "Programmas cilvēku tirdzniecības novēršanai 2009.-2013.gadam" īstenošanas koordinēšanas sanāksme